13000 / 13902 - Publikace - 2017

13000 / 13902 - oddělení proděkana pro studium

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

FRAJTÁK, K., M. BUREŠ a I. JELÍNEK. Exploratory testing supported by automated reengineering of model of the system under test. Cluster Computing. 2017, 20(1), 855-865. ISSN 1386-7857.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.