13905 / 13911 - Granty - 2017

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Projekty podporované granty 2017

Polívka, M.: ČVUT FEL - Znalosti pro Prahu
2017 - 2020, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000372
Stránka vytvořena 23.07.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.