Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13905 / 13911 - Granty - 2017

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Projekty podporované granty 2017

Polívka, M.: ČVUT FEL - Znalosti pro Prahu
2017 - 2020, eGx3gP
Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.