13905 / 13911 - Granty - 2018

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Projekty podporované granty 2018

Matas, J.: Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze
2018 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215
Polívka, M.: ČVUT FEL - Znalosti pro Prahu
2017 - 2020, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000372
Stránka vytvořena 19.06.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.