13905 / 13911 - Publikace

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Stránka vytvořena 14.10.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.