13905 / 13911 - Publikace

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stránka vytvořena 26.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.