13905 / 13911 - Publikace - 2011

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2011

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

ĎAĎO, S. Capacitive Sensors with Precalculable Capacitance. In: Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií, Trojanovice, 2011-06-27/2011-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 9-18. ISBN 978-80-214-4297-9.

Stránka vytvořena 09.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.