13905 / 13911 - Publikace - 2011

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2011

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BERANOVSKÝ, J. et al. Pasivní panelák? A to myslíte vážně?. Praha: EkoWATT, 2011. ISBN 978-80-87333-07-5.

Stati ve sbornících konferencí

ĎAĎO, S. Capacitive Sensors with Precalculable Capacitance. In: Workshop Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií. Trojanovice, 2011-06-27/2011-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 9-18. ISBN 978-80-214-4297-9.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.