13905 / 13911 - Publikace - 2012

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2012

Stati ve sbornících konferencí

SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. VOKŘÁL. Využití pneumografie a záznamu pneumogramu pro foniatrická vyšetření. In: DLOUHÁ, O., ed. Novinky ve foniatrii. XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 2012-09-13/2012-09-15. Praha: Nakladatelství Galén, 2012. s. 124-125. ISBN 978-80-7262-940-4.

ŠTĚPÁNKOVÁ, O. et al. Pro koho je SPES nadějí?. In: Sborník příspěvků MEDSOFT 2012. MEDSOFT 2012, Roztoky u Prahy, 2012-03-20/2012-03-21. Praha: Creative Connections, 2012. s. 267-282. ISSN 1803-8115.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.