13905 / 13911 - Publikace - 2014

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2014

Stati ve sbornících konferencí

VLK, P. et al. Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo. In: ČMEJLA, R. Č., J. R. RUSZ a J. S. SEDLÁK, eds. IV. Letní doktorandské dny 2014. Letní doktorandské dny 2014, Praha, 2014-05-29/2014-05-30. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2014. s. 49-54. ISBN 978-80-01-05506-9.

KUDLÁČEK, J. et al. Funkční mapování a testování excitability limbických struktur in vivo. In: ČMEJLA, R. Č., J. R. RUSZ a J. S. SEDLÁK, eds. IV. Letní doktorandské dny 2014. Letní doktorandské dny 2014, Praha, 2014-05-29/2014-05-30. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2014. s. 55-59. ISBN 978-80-01-05506-9.

VLK, P., J. OTÁHAL a P. JIRUŠKA. Blokově orientovaná analýza dlouhodobých záznamů biologických signálů. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. s. 65-68. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

PROCHÁZKA, I. et al. Sub-picosecond timing system and its application in frequency sources diagnostics. In: PALČIKOV, V. G., ed. Metrology of time and space - Symposium Materials. VII International Symposium Metrology of time and space, Suzdal, 2014-09-17/2014-09-19. Mendeleevo: VNIIFTRI, 2014. s. 20-23. ISBN 978-5-903232-47-5.

KUDLÁČEK, J. a P. JIRUŠKA. Zpracování intrakraniálního EEG v modelu temporální epilepsie. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. s. 40-47. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

Stránka vytvořena 09.04.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.