13905 / 13911 - Publikace - 2015

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2015

Stati ve sbornících konferencí

JIRUŠKA, P. et al. Dlouhodobá Dynamika záchvatů v modelu temporální epilepsie – Jsou záchvaty náhodné?. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. s. 50. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

DEMETEROVÁ, L. et al. Morfologické změny hipokampu v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

KUDLÁČEK, J. et al. Časo-prostorový profil počátků záchvatů v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. s. 65. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

Výzkumné zprávy

SEDLÁČEK, R. a S. ĎAĎO. Zpracování signálu v ultrazvukovém plynoměru. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 13138/830/8301518C000 ELGAS.

Stránka vytvořena 04.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.