13905 / 13911 - Publikace - 2016

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

ČERNOCH, R., O. KUŽELKA a F. ŽELEZNÝ. Polynomial and Extensible Solutions in Lock-Chart Solving. Applied Artificial Intelligence. 2016, 30(10), 923-941. ISSN 0883-9514. DOI 10.1080/08839514.2017.1279110.

MACHÁČ, J. et al. Reducing Mutual Coupling in Chipless RFID Tags Composed of U-Folded Dipole Scatterers. Microwave and Optical Technology Letters. 2016, 58(11), 2723-2725. ISSN 0895-2477. DOI 10.1002/mop.30138.

KLÍR, D. et al. Deuterium z-pinch as a powerful source of multi-MeV ions and neutrons for advanced applications. PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23(3), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4942944.

CIKHARDTOVÁ, B. et al. Evolution of the small ball-like structures in the plasma focus discharge. NUKLEONIKA. 2016, 61(2), 155-159. ISSN 0029-5922. DOI 10.1515/nuka-2016-0027.

Patenty a užitné vzory

Cisco Technology, Inc. Events from network flows. Původci: G. ŠOUREK et al. Spojené státy americké. Patent US 9374383 B2. 2016-06-21. Dostupné z: https://www.google.com/patents/US20160112442?hl=cs

Články v ostatních periodikách

HORYNA, R. et al. ACTIVITY OF UPPER BODY MUSCLES IN DOUBLE POLING AND SKIERG WORKOUT. Baltic Journal of Sport & Health Sciences. 2016, 101(2), 31-37. ISSN 2351-6496.

GALUŠČÁK, R., P. HAZDRA a M. MAZÁNEK. A Simple S/X Dual-Band Coaxial Feed for Satellite Communication. DUBUS - Magazine for Amateur Radio on VHF/UHF and Microwaves. 2016, 45(3. Quarter), 8-27. ISSN 1438-3705.

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Design Rules of the CMOS Inverter for Voltage Converters. International Journal of Engineering and Innovative Technology. 2016, 5(11), 7-12. ISSN 2277-3754. Dostupné z: http://www.ijeit.com/Vol%205/Issue%2011/IJEIT1412201605_02.pdf

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

SCHOLLEOVÁ, H., ed. Programme and Collected Abstracts of the 21st International Scientific Conference ICEM 2016, Smart and Efficinet Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno, 2016-05-19/2016-05-20. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5355-5.

Stati ve sbornících konferencí

HAVEL, T., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Porovnání metod detekce vysokofrekvenčních oscilací u epileptických pacientů. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 33. ISBN 978-80-01-05959-3.

MACH, P., S. BARTO a A. DURAJ. Conductive Adhesive Joints under Combined Load. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. s. 241-244. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563197.

KLÉMA, J., F. MALINKA a F. ŽELEZNÝ. Semantic Biclustering: A New Way to Analyze and Interpret Gene Expression Data. In: Bioinformatics Research and Applications. 12th International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA), Minsk, 2016-06-05/2016-06-08. Heidelberg: Springer, 2016. s. 332-333. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-38781-9. DOI 10.1007/978-3-319-38782-6.

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Design Aspects of the SC Circuits and Analysis of the Cross-Coupled Charge Pump. In: 2016 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2016-09-06/2016-09-07. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 165-168. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0601-2. DOI 10.1109/AE.2016.7577265.

BAYER, J., P. ČÍŽEK a J. FAIGL. On Construction of a Reliable Ground Truth for Evaluation of Visual SLAM Algorithms. In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Student Conference on Planning in Artificial Intelligence and Robotics, Deggendorf, 2016-09-18. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. s. 1-5. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. DOI 10.14311/APP.2016.6.0001.

MAREK, J., J. HOSPODKA a O. ŠUBRT. Modelovaní funkčních bloků křížově vázané nábojové pumpy. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 18-23. ISBN 978-80-01-05959-3. Dostupné z: http://sami.fel.cvut.cz/LDD16/

VONÁSEK, V. a J. FAIGL. Evolution of multiple gaits for modular robots. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2016). Athens, 2016-12-06/2016-12-09. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1. DOI 10.1109/SSCI.2016.7850182. Dostupné z: http://ssci2016.cs.surrey.ac.uk/

KRAČEK, J. et al. Semi-Active 866 MHz RFID Implantable Tag Fed by 6.78 MHz Inductive Wireless Power Transfer. In: European Microwave Week 2016 Conference Proceedings. European Microwave Week 2016, London, 2016-10-03/2016-10-07. London: Horizon House Publications, 2016. s. 620-622. ISBN 978-2-87487-042-2. DOI 10.1109/EuMC.2016.7824419. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7824419/

CHVOJKA, P. et al. Characterization of the organic LED based visible light communications. In: 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing - Proceeding. 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Praha, 2016-07-20/2016-07-22. Piscataway: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-2526-8. DOI 10.1109/CSNDSP.2016.7573912.

MALINKA, F., J. KLÉMA a F. ŽELEZNÝ. Sémantická dvojshluková analýza dat genové exprese. In: ČECH, P. a D. SVOZIL, eds. Konferenční sborník ENBIK 2016. ENBIK 2016 - Národní bioinformatická konference, Loučeň, 2016-06-16/2016-06-15. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Centrální laboratoře, 2016. ISBN 978-80-7080-960-0.

VODRÁŽKA, J. a J. HRAD. On Specific Problems Related to Communication over Middle-Voltage Distribution Lines. In: MAGA, D. a M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. s. 30-33. ISBN 978-1-4673-8473-5.

Výzkumné zprávy

VODRÁŽKA, J. a O. MAMULA. Analýza spolehlivosti elektroměrů. [Výzkumná zpráva] PREdistribuce, a.s., 2016. Zpráva č. 1.9.

KAŠPAR, P. a P. MLEJNEK. Měření feritových jader. [Výzkumná zpráva] 2016.

ŠMÍD, M. a J. MATAS. Rolling Shutter Camera Synchronization with Sub-millisecond Accuracy. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. CTU--CMP--2016--13. ISSN 1213-2365.

Stránka vytvořena 23.10.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.