13905 / 13911 - Publikace - 2017

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

PEKÁREK, S. Experimental Study of Nitrogen Oxides and Ozone Generation by Corona-Like Dielectric Barrier Discharge with Airflow in a Magnetic Field. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2017, 37(5), 1313-1330. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-017-9831-9.

ŠVANDA, M. et al. Chipless RFID Tag with an Improved Magnitude and Robustness of RCS Response. Microwave and Optical Technology Letters. 2017, 59(2), 488-492. ISSN 0895-2477. DOI 10.1002/mop.30321.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ. Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska. Původci: P. PECHOVÁ et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30396. 2017-02-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10208849&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ; České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ. Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření. Původci: R. ULRICH et al. Česká republika. Patent CZ 306735. 2017-04-19. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10158447&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Stati ve sbornících konferencí

PEVNÝ, T. a P. SOMOL. Using Neural Network Formalism to Solve Multiple-Instance Problems. In: Advances in Neural Networks - ISNN 2017. International Symposium on Neural Networks, Hokkaido, 2017-06-21/2017-06-23. Wien: Springer, 2017. s. 135-142. LNCS. sv. 10261. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-59071-4. DOI 10.1007/978-3-319-59072-1_17.

NĚMEČEK, T. et al. Development and Characterization of Highly Nonlinear Multicomponent Glass Photonic Crystal Fibers for Mid-infrared Applications. In: SPIE Digital Optical Technologies Conference 2017 - Proceedings. SPIE Digital Optical Technologies Conference 2017, Mnichov, 2017-06-25/2017-06-29. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0966-2. DOI 10.1117/12.2265722.

ŠOUREK, G. et al. Learning Predictive Categories Using Lifted Relational Neural Networks. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). International Conference on Inductive Logic Programming 2016, London, 2016-09-04/2016-09-06. Berlin: Springer-Verlag, 2017. s. 108-119. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-63341-1. DOI 10.1007/978-3-319-63342-8_9.

POSPÍŠIL, J., K. FLIEGEL a M. KLÍMA. Phase estimation of illumination pattern in structured illumination microscopy. In: 2017 27th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA). Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2017 27th International Conference, Brno, 2017-04-19/2017-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2017. s. 174-177. ISBN 978-1-5090-4591-4. DOI 10.1109/RADIOELEK.2017.7937590. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7937590/

Stránka vytvořena 09.04.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.