ČeskyEnglish

13905 / 13911 - Publikace - 2017

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

PEKÁREK, S. Experimental Study of Nitrogen Oxides and Ozone Generation by Corona-Like Dielectric Barrier Discharge with Airflow in a Magnetic Field. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2017, 37(5), 1313-1330. ISSN 0272-4324.

ŠVANDA, M. et al. Chipless RFID Tag with an Improved Magnitude and Robustness of RCS Response. Microwave and Optical Technology Letters. 2017, 59(2), 488-492. ISSN 0895-2477.

Patenty a užitné vzory

ULRICH, R. et al. Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření. Česká republika. Patent. CZ 306735. 2017-04-19. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10158447&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Stati ve sbornících konferencí

NĚMEČEK, T. et al. Development and Characterization of Highly-nonlinear Multicomponent Glass Photonic Crystal Fibers for Mid-infrared Applications. In: SPIE Digital Optical Technologies Conference 2017 - Proceedings. SPIE Digital Optical Technologies Conference 2017, Mnichov, 2017-06-25/2017-06-29. Baltimore: SPIE, 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510609655. DOI 10.1117/12.2265722.

POSPÍŠIL, J., K. FLIEGEL a M. KLÍMA. Phase estimation of illumination pattern in structured illumination microscopy. In: 2017 27th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA). Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2017 27th International Conference, Brno, 2017-04-19/2017-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2017. p. 1-4. ISBN 978-1-5090-4591-4. DOI 10.1109/RADIOELEK.2017.7937590. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7937590/

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.