13905 / 13911 - Publikace - 2018

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Publikační činnost 2018

Články v časopisech WoS

VARATHARAJAH, Y. et al. Integrating artificial intelligence with real-time intracranial EEG monitoring to automate interictal identification of seizure onset zones in focal epilepsy. Journal of Neural Engineering. 2018, 15(4), ISSN 1741-2552. DOI 10.1088/1741-2552/aac960. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/aac960

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.