13901 / 13921 - Publikace - 2011

13901 / 13921 - oddělení vědy a výzkumu

Publikační činnost 2011

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

CHUDÁČEK, V. et al. Assessment of features for automatic CTG analysis based on expert annotation. In: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society, Boston, 2011-08-30/2011-09-03. New York: IEEE, 2011. s. 6051-6054. ISBN 978-1-4244-4122-8.

Stránka vytvořena 19.10.2019 00:24:58
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.