13901 / 13921 - Publikace - 2015

13901 / 13921 - oddělení vědy a výzkumu

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05499-4.

Stati ve sbornících konferencí

BUKOVSKÝ, P. et al. Differences in EEG between gifted and average gifted adolescents: Mental rotation task. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha, 2015-10-29/2015-10-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-1-4673-8457-5. DOI 10.1109/IWCIM.2015.7347071. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/7347071

Stránka vytvořena 20.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.