13901 / 13921 - Publikace - 2016

13901 / 13921 - oddělení vědy a výzkumu

Publikační činnost 2016

Stati ve sbornících konferencí

MALINKA, F., J. KLÉMA a F. ŽELEZNÝ. Sémantická dvojshluková analýza dat genové exprese. In: ČECH, P. a D. SVOZIL, eds. Konferenční sborník ENBIK 2016. ENBIK 2016 - Národní bioinformatická konference, Loučeň, 2016-06-16/2016-06-15. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Centrální laboratoře, 2016. ISBN 978-80-7080-960-0.

KLÉMA, J., F. MALINKA a F. ŽELEZNÝ. Semantic Biclustering: A New Way to Analyze and Interpret Gene Expression Data. In: Bioinformatics Research and Applications. 12th International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA), Minsk, 2016-06-05/2016-06-08. Heidelberg: Springer, 2016. s. 332-333. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-38781-9. DOI 10.1007/978-3-319-38782-6.

Stránka vytvořena 17.01.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.