13902 / 13922 - Publikace

13902 / 13922 - studijní oddělení

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2012 2014 2015

Stránka vytvořena 18.09.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.