13902 / 13922 - Publikace - 2012

13902 / 13922 - studijní oddělení

Publikační činnost 2012

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

PILARČÍKOVÁ, I. a M. BALÍK. "Ochutnávka předmětů" pro uchazeče o studium na ČVUT. In: REGULI, J., ed. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Smolenice, 2012-10-15/2012-10-17. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2012. s. 231-235. ISBN 978-80-8082-541-6.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.