13902 / 13922 - Publikace - 2014

13902 / 13922 - studijní oddělení

Publikační činnost 2014

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

BUTTA, M. et al. Fine Smoothing of Conductive Substrate for Permalloy Layer Electroplating. Acta Physica Polonica A. 2014, 126(1), 150-151. ISSN 0587-4246.

Stati ve sbornících konferencí

ULVAN, A. et al. Virtualisasion of Mobile Core Network by Cloudlet Communication. In: Proceedings of the 2014 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2014, Trieste, 2014-08-21/2014-08-24. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2014. p. 436-442. ISBN 978-0-9820958-0-5.

Stránka vytvořena 17.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.