13902 / 13922 - Publikace - 2015

13902 / 13922 - studijní oddělení

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

PILARČÍKOVÁ, I. Strategy for Obtaining Quality Applicants to College Engineering Programmes. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žĺaby, 2013-09-09/2013-09-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. s. 46. ISBN 978-80-970896-5-8.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.