13904 / 13923 - Publikace

13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2012 2015

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.