Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13904 / 13923 - Publikace

13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2012 2015

Stránka vytvořena 21.11.2017 05:00:02
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.