13904 / 13923 - Publikace - 2012

13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR

Publikační činnost 2012

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

SLÁMA, J. et al. Active Control of Atmospheric Pressure Discharges. In: Book of Abstracts. International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2012-09-17/2012-09-22. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2012. s. 230.

SLÁMA, J. et al. Comparison of DBD Discharge Modes Fungicidal Effect on Candida Albicans Growth. In: Book of Abstracts. International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2012-09-17/2012-09-22. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2012. s. 229.

Stránka vytvořena 14.10.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.