13904 / 13923 - Publikace - 2015

13904 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

HOLASOVÁ, A. Impact of RES on the system imbalance. In: Poster 2015. Poster 2015, Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05728-5.

Stránka vytvořena 09.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.