Podmínky pro přijetí ke studiu

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.