Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Výroční zprávy

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.