Česky English

Akademický senát

Příští zasedání

Příští řádné zasedání AS FEL se bude konat 18. 3. 2016 od 9:00 v místnosti C4-80.

Zasedání Akademického senátu jsou veřejná. Všichni členové Akademické obce jsou srdečně zváni.

Kontakt

AS FEL sídlí v místnosti T2:A3-517 v bloku A3 Dejvice.

Podněty zasílejte e-mailem na adresu předsedy Petra Habaly, předsedajícího Jana Bauera nebo tajemníka Stanislava Vítka.

Aktuálně

/22. 1. 16/ Změna složení senátu

Odcházející senátor Ing. Štěpán Kratochvíl byl nahrazen Bc. Dianem Hrozkem.


/9. 10. 15/ Změna složení senátu

Odcházející senátoři Mgr. Alena Havlíčková, Bc. Michal Čáp, MSc. a Ing. Matouš Pokorný byli nahrazeni Ing. Martinem Hlinovským, Ph.D., Ing. Karlem Jalovcem a Ing. Martinem Čerňanem.


/22. 5. 15/ Setkání s kandidáty na děkana pro 2. kolo

/5. 5. 15/ Vyhlášení 2. kola voleb kandidáta na děkana

/9. 4. 15/ Setkání s kandidáty na děkana

/6. 2. 15/ Změna složení senátu

Odcházející senátor Ing. Petr Mareček byl nahrazen Ing. Štěpánem Kratochvílem.


/3. 10. 14/ Změna složení senátu

Odcházející senátorky Bc. Lenka Caletková a RNDr. Zuzana Kúkelova byly nahrazeny Ing. Janem Hejtmánkem a Ing. Stanislavem Vítkem, Ph.D.


/6. 6. 14/ Změna složení senátu

Ing. Jan Švec, Ph.D. a Ing. Karel Dušek, Ph.D. opustili coby noví vedoucí kateder funkci senátora. Nahradí je doc. Ing. Petr Skalický, CSc. a doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.


Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.