Česky English

Akademický senát

Příští zasedání

Příští řádné zasedání AS FEL se bude konat 17. 4. 2015 od 9:00 v místnosti C4-80.

Zasedání Akademického senátu jsou veřejná. Všichni členové Akademické obce jsou srdečně zváni.

Kontakt

AS FEL sídlí v místnosti T2:A3-517 v bloku A3 Dejvice.

Podněty zasílejte e-mailem na adresu předsedy Karla Hoffmanna, předsedajícího Vladimíra Janíčka nebo tajemníka Jiřího Svatoně.

Aktuálně

/6. 2. 15/ Změna složení senátu

Odcházející senátor Ing. Petr Mareček byl nahrazen Ing. Štěpánem Kratochvílem.


/3. 10. 14/ Změna složení senátu

Odcházející senátorky Bc. Lenka Caletková a RNDr. Zuzana Kúkelova byly nahrazeny Ing. Janem Hejtmánkem a Ing. Stanislavem Vítkem, Ph.D.


/6. 6. 14/ Změna složení senátu

Ing. Jan Švec, Ph.D. a Ing. Karel Dušek, Ph.D. opustili coby noví vedoucí kateder funkci senátora. Nahradí je doc. Ing. Petr Skalický, CSc. a doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.


Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.