Akademický senát

Příští zasedání

Příští řádné zasedání AS FEL se bude konat 22. 2. 2019 od 9:00 v místnosti C4-80.

Návrh programu zasedání

Kontakt

AS FEL sídlí v místnosti T2:A3-517 v bloku A3 Dejvice.

Podněty zasílejte e-mailem na adresu předsedy Jaroslava Roztočila, předsedajícího Radka Havlíčka nebo tajemníka Tomáše Košťála.

Aktuálně

/25. 1. 19/ Změna složení senátu

Odcházející senátor doc. Ing. Petr Skalický, CSc. byl nahrazen prof. Ing. Milošem Klímou, CSc.


/13. 4. 18/ Změna složení senátu

Odcházející senátoři Bc. Michal Roch, David Rotter a Jitka Hodná byli nahrazeni Ing. Evou Horynovou, Ing. Petrem Veselým a Ing. Janem Petráškem


/20. 10. 17/ Změna složení senátu

Odcházející senátor Ing. Petr Váňa byl nahrazen Davidem Rotterem


/31. 3. 17/ Změna složení senátu

Odcházející senátor Ing. Jan Švec, Ph.D. byl nahrazen Ing. Martinem Hlinovským, Ph.D.


/9. 2. 17/ Změna složení senátu

Odcházející senátoři Bc. Jiří Čeřovský a Ing. Jan Hejtmánek byli nahrazeni Bc. Michalem Rochem a Lukášem Pavelkou.


/21. 10. 16/ Volby do AS ČVUT


/5. 4. 16/ Doplňovací volby do AS FEL ČVUT


Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.