ČeskyEnglish

Akademický senát

Příští zasedání

Příští řádné zasedání AS FEL se bude konat 11. 11. 2016 od 9:00 v místnosti C4-80.

Zasedání Akademického senátu jsou veřejná. Všichni členové Akademické obce jsou srdečně zváni.

Materiály pro zasedání jsou uloženy na Alfresco

Kontakt

AS FEL sídlí v místnosti T2:A3-517 v bloku A3 Dejvice.

Podněty zasílejte e-mailem na adresu předsedy Ondřeje Jiříčka, předsedajícího Radka Havlíčka nebo tajemníka Jiřího Svatoně.

Aktuálně

/21. 10. 16/ Volby do AS ČVUT


/5. 5. 16/ Výsledky doplňovacích voleb do AS FEL ČVUT


/3. 5. 16/ Doplňovací volby do AS FEL ČVUT byly zahájeny!


/15. 4. 16/ Seznam kandidátů do doplňovacích voleb AS FEL ČVUT


/5. 4. 16/ Doplňovací volby do AS FEL ČVUT


/17. 3. 16/ Výsledky voleb do AS FEL ČVUT a do studentské komory AS ČVUT


/15. 3. 16/ Volby do AS FEL ČVUT a do studentské komory AS ČVUT byly zahájeny!


/4. 3. 16/ Sběr kandidátek do AS ČVUT pokračuje!


/22. 1. 16/ Změna složení senátu

Odcházející senátor Ing. Štěpán Kratochvíl byl nahrazen Bc. Dianem Hrozkem.


/9. 10. 15/ Změna složení senátu

Odcházející senátoři Mgr. Alena Havlíčková, Bc. Michal Čáp, MSc. a Ing. Matouš Pokorný byli nahrazeni Ing. Martinem Hlinovským, Ph.D., Ing. Karlem Jalovcem a Ing. Martinem Čerňanem.


/22. 5. 15/ Setkání s kandidáty na děkana pro 2. kolo

/5. 5. 15/ Vyhlášení 2. kola voleb kandidáta na děkana

/9. 4. 15/ Setkání s kandidáty na děkana

/6. 2. 15/ Změna složení senátu

Odcházející senátor Ing. Petr Mareček byl nahrazen Ing. Štěpánem Kratochvílem.


/3. 10. 14/ Změna složení senátu

Odcházející senátorky Bc. Lenka Caletková a RNDr. Zuzana Kúkelova byly nahrazeny Ing. Janem Hejtmánkem a Ing. Stanislavem Vítkem, Ph.D.


/6. 6. 14/ Změna složení senátu

Ing. Jan Švec, Ph.D. a Ing. Karel Dušek, Ph.D. opustili coby noví vedoucí kateder funkci senátora. Nahradí je doc. Ing. Petr Skalický, CSc. a doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.


Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.