Odpovědí kandidátů do AS FEL na otázky od akademické obce

Níže najdete odpovědi jednotlivých kandidátů do AS FEL na soubor otázek, které kandidátům položili členové akademické obce prostřednictvím diskuzního fóra. Zde je kompletní soubor otázek. Sběr otázek skončil 13. 3. 2013 a následující den byly otázky rozeslány kandidátům, kteří na ně mohli odpovídat do 17. 3. 2013.

Seznam odpovědí

Kandidáti byli požádání o to, aby i v případě, že už některé otázky zodpověděli na fóru, tyto odpovědi zaslali v samostatném souboru, který by umožnil vzájemné srovnání mezi kandidáty, nicméně někteří tak neučinili (možná z časových důvodů). Jejich postoje můžete tedy najít pouze na diskuzním fóru ve společném vláknu. Konkrétně jsou tam některé odpovědi od Lenky Caletkové, Ladislavy Černé a Petry Péterové.

Nedopatřením při odesílání sady otázek došlo bohužel k tomu, že e-mail s otázkami nebyl odeslán Janu Bednářovi, který tak nemohl na otázky včas odpovědět, ale jeho odpovědi zde budou zveřejněny dodatečně, pokud je ve zbylém čase pošle.

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.