Návrh programu na zasedání 22. 2. 2019

1. Schválení programu 31. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu 30. řádného zasedání AS FEL
3. Informace o volbách do AS FEL
4. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL
5. Metodika rozdělování finančních prostředků pro rok 2019
6. Termín příštího zasedání
7. Různé
Všechny dokumenty ke schválení a k projednání jsou uloženy v adresáři senátu na Alfresco: FEL/Samospráva/Akademický senát/Předkládáno.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.