Návrh programu na zasedání 24. 1. 2020

1. Schválení programu 7. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu ze 6. řádného zasedání AS FEL
3. Projednání Časového plánu akad. roku FEL ČVUT 2020/2021
4. Informace o Metodice sestavování rozpočtu FEL pro r. 2020
5. Termín příštího zasedání
6. Různé
    a) Volby do AS ČVUT – Informace o výsledcích 
Všechny dokumenty ke schválení a k projednání jsou uloženy v adresáři senátu na Alfresco: FEL/Samospráva/Akademický senát/Předkládáno.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.