Návrh programu na zasedání 5. 4. 2019

1. Schválení programu 1. řádného zasedání
2. Schválení zápisu  32. řádného zasedání
3. Volba předsedajícího a tajemníka AS FEL
4. Volba předsedy AS FEL
5. Ustanovení komisí  AS FEL
6. Volba správců webu, elektronické konference a fóra
7. Ustanovení komise pro doplňovací volby
8. Projednání žádosti o akreditaci habilitačních a jmenovacích řízení v oboru Aplikovaná matematika
9. Projednání návrhu na ocenění prof. Ing. Milana Mikulce, DrSc. Trnkovou medailí
10. Termín příštího zasedání
11. Různé 
Všechny dokumenty ke schválení a k projednání jsou uloženy v adresáři senátu na Alfresco: FEL/Samospráva/Akademický senát/Předkládáno.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.