Návrh programu na zasedání 7. 6. 2019

1. Schválení programu 3. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 2. řádného zasedání AS FEL
3. Informace o výsledku doplňovacích voleb do AS FEL
4. Projednání záměru předložit žádost o akreditaci MSP Inteligentní budovy
5. Projednání záměru předložit žádost o akreditaci DSP Historie věd a techniky
6. Informace o mimořádném termínu přijímacího řízení do magisterských studijních programů (mimo OES, KYR a IB) pro studium v akad. roce 2019/2020
7. Termín příštího zasedání
8. Různé 
Všechny dokumenty ke schválení a k projednání jsou uloženy v adresáři senátu na Alfresco: FEL/Samospráva/Akademický senát/Předkládáno.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.