Volby do AS FEL ČVUT a doplňovací volby do AS ČVUT

Výsledky voleb do akademického senátu FEL ČVUT na období 2016-2019

Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu ČVUT na období 2014-2016

ad1) Volby do Akademického senátu FEL ČVUT na období 2016-2019

Dle volebního a jednacího řádu AS FEL jsou oprávněnými voliči akademičtí pracovníci a studenti. Každý volič může označit libovolný počet kandidátů z obou komor. Platnou volbou je i prázdný hlasovací lístek.

Věnujte, prosím, volbám pozornost, je třeba zvolit 14 senátorů z řad akademických pracovníků a 11 z řad studentů. Do AS FEL je zvolen příslušný počet členů s nejvyšším počtem přepočtených hlasů, pokud získali alespoň 15 % z maximálního možného počtu přepočtených hlasů (dle článku 9, odstavce 3 Volebního a jednacího řádu).

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL

Akademičtí pracovníci:

Studenti:

Volební komise pro volby do AS FEL 2016: Ladislava Černá, Dian Hrozek, Jakub Svatoš a Jan Šutka

ad2) Doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu ČVUT na období 2014-2016

Dle volebního a jednacího řádu AS ČVUT jsou v těchto doplňovacích volbách oprávněnými voliči pouze studenti FEL. V těchto volbách se volí náhradníci pro mandáty za volební obvod studentů FEL. Alespoň jeden náhradník (s největším počtem hlasů) se stane ihned senátorem AS ČVUT. Volič může označit na volebním lístku žádného, jednoho nebo dva kandidáty. Náhradníky se stávají všichni kandidáti, kteří získali alespoň 15 % hlasů ze všech odevzdaných hlasů.

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS ČVUT

Členové dílčí volební komise pro FEL: Ladislava Černá, Dian Hrozek, Jakub Svatoš a Jan Šutka

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.