Volby do Akademického senátu ČVUT na období 2014-2016

Akademický senát ČVUT vyhlásil volby do Akademického senátu ČVUT. Termín konání voleb do studentské komory a komory akademických pracovníků AS ČVUT byl akademickým senátem FEL pro volební obvod FEL stanoven na dny 27. a 28. 11. 2013. Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdrží oprávnění voliči na svůj fakultní e-mail. Za volební obvod FEL budou zvoleni 3 akademičtí pracovníci a 2 studenti.

Otázky na kandidáty je možné klást na Diskusním fóru FEL.

Členové dílčí volební komise pro FEL: Lenka Caletková, Ivan Pravda a Jan Švec

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS ČVUT

Akademičtí pracovníci:

Studenti:

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.