Doplňovací volby do AS FEL ČVUT

Výsledky doplňovacích voleb do akademického senátu FEL ČVUT na období 2016-2019

Dle volebního a jednacího řádu AS FEL jsou oprávněnými voliči akademičtí pracovníci a studenti. Každý volič může označit libovolný počet kandidátů. Platnou volbou je i prázdný hlasovací lístek.

Věnujte, prosím, volbám pozornost, je třeba zvolit 2 senátory z řad studentů. Do AS FEL je zvolen příslušný počet členů s nejvyšším počtem přepočtených hlasů, pokud získali alespoň 15 % z maximálního možného počtu přepočtených hlasů (dle článku 9, odstavce 3 Volebního a jednacího řádu).

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL

Členové volební komise FEL: Ladislava Černá, Dian Hrozek, Petr Kočárník

Kontaktní adresa: volby@fel.cvut.cz


Volební komise vyhlašuje volby do studentské komory AS FEL ČVUT. Vyzýváme všechny zájemce ze studentských řad, aby podali své kandidátky a využili možnosti podílet se na chodu své alma mater.

Termín pro odevzdání kandidátek je pátek 15. 04. 2016 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Volby proběhnou ve dnech 3.5. – 4.5.2016 elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdrží na fakultní e-mail oprávnění voliči.

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL:

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu (barevná) fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením fakultní e-mailové adresy, programu a ročníku studia.
  2. Další text by měl obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: „S kandidaturou do AS FEL souhlasím.“) a vlastnoruční podpis.
  4. Kandidátku je nutné odevzdat do výše uvedeného data na sekretariát děkana v níže uvedené formě:
    • 1 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
    • 1 kopie elektronicky (např. CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF nebo DOC

Členové volební komise FEL: Ladislava Černá, Dian Hrozek, Petr Kočárník

Kontaktní adresa: volby@fel.cvut.cz

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.