Volby do Akademického senátu ČVUT na období 2017-19

Výsledky voleb do Akademického senátu ČVUT na období 2017-2019

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS ČVUT

Akademičtí pracovníci:

Studenti:

Diskutovat s kandidáty lze na diskuzním fóru.

Akademický senát ČVUT vyhlásil volby do Akademického senátu ČVUT. Termín pro odevzdání kandidátek za akademickou obec FEL je středa 16. 11. 2016 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Termín konání voleb do AS ČVUT pro volební obvod akademických pracovníků FEL a pro volební obvod studentů FEL byl akademickým senátem FEL stanoven na dny 28. a 29. 11. 2016. Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdržíte na Váš fakultní e-mail. Za volební obvody FEL budou zvoleni 3 akademičtí pracovníci a 2 studenti.

Otázky na kandidáty je možné klást na Diskusním fóru FEL.

 

Formální náležitosti kandidátek do AS ČVUT:

Nutné součásti kandidátek:
  1. Jméno kandidáta.
  2. Fakultní emailová adresa.
  3. Explicitní souhlas s kandidaturou do AS ČVUT (ve znění „Se svou kandidaturou do AS ČVUT souhlasím.“), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi.
Doporučené formální záležitosti kandidátek:
  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
  2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky datum podání a vyjádření souhlasu s kandidaturou.

Kandidátku je nutné odevzdat v uzavřené obálce s označením „Kandidátka do AS ČVUT“ do středy 16. 11. 2016 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL v níže uvedené formě:

  • 1 výtisk s vlastnoručním podpisem
  • 1 kopie elektronicky (např. na CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF nebo DOC

V případě formálních nedostatků na kandidátce bude na základně pokynů dílčí volební komise pro FEL možné jejich odstranění.

Členové dílčí volební komise pro FEL: Tomáš Košťál, Ivan Pravda a Jan Švec

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.