ČeskyEnglish

Virtualizace – přehled základních služeb

Virtuální servery

Doporučené maximální požadavky:

platforma VMware Proxmox-KVM/OpenVZ
procesor 4 vCPU 4 vCPU
vyhrazená paměť 8 GB RAM 8 GB RAM
disková kapacita 100 GB 100 GB
pravidelné zálohování ano ano
migrace ano ano
vysoká dostupnost ano ne
správce Ivo Hulínský Martin Kežlínek

Poznámky:

  • vysokou dostupností se rozumí on-line redundance v případě havárie serveru
  • virtualizační platformy jsou připojeny do síťové infrastruktury 10GB/s, reálná síťová dostupnost je však vzhledem k agregaci v jednotkách Gb/s
  • platforma VMware je využívána především pro provoz centrálně spravovaných serverů a služeb
  • provozované aplikace je z kapacitních důvodů nutné ponechat ve správě kateder

Webhosting

Zřízení a provoz služby

Požadavek na zřízení služby předkládá (e-mailem na svti@fel.cvut.cz nebo prostřednictvím helpdesku FEL) katederní správce po schválení vedoucím katedry (nebo jím pověřené osoby). Součástí požadavku musí být informace o předpokládaném životní cyklu aplikace a kontakt na osobu z katedry odpovědnou za aplikaci.

Možnosti realizace je třeba v každém konkrétním případě předem konzultovat s výše uvedenými správci služby.

Za obsah odpovídá: Ing. Michal Dočkal