Oborové rady doktorského studijního programu P 2612 Elektrotechnika a informatika

Pro období od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2019

Předseda: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (proděkan pro DS a výzkum)
Místopředseda: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
Místopředseda: prof. Ing. Jiří Matas, PhD. (proděkan pro rozvoj)

Členové:

prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. (od 14.3.2018)
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (od 10.5.2017)
prof. Ing. Václav Papež, CSc.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (děkan FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
doc. Dr. Ing. Radim Šára
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (prorektor pro vědu a výzkum)
doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

Externí členové:

ing. Libor Juha, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. (FEL ZČU v Plzni)

Členové připravovaných programů DSP:

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jan Kybic
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
 

Oborové rady studijních oborů DSP P2612

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.