ČeskyEnglish

Formuláře

 • Přihláška k doktorskému studijnímu programu pdf, doc, doc, proces
 • Individuální studijní plán doktoranda pdf, doc, doc, proces
 • Výsledky zkoušek a hodnocení doktoranda pdf, doc, doc, proces
 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce pdf, doc, doc, proces
 • Přihláška k odborné rozpravě pdf, doc, doc
 • Potvrzení o splnění závazků a povinností pdf,
 • Žádosti
  • o povolení obhajoby disertační práce pdf, doc, doc, proces
  • o prodloužení doktorského studia pdf, doc, doc
  • o změnu formy studia pdf, doc, doc
  • o přerušení doktorského studia pdf, doc, doc, proces
  • o ukončení doktorského studia pdf, doc, doc, proces
  • o evidenci uznané doby rodičovství pdf, doc, rtf
  • o uznání kreditů za zahraniční stáž pdf, doc, rtf
  • o stipendijní podporu doktorandům samoplátcům pdf, doc, rtf
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.