Nabídky pro doktorandy

Nabídka Platnost

Pozvánka k 5 dílnému cyklu seminářů pro doktorandy v CIPS (Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT), který bude probíhat v letním semestru 2019/2020 a má název Kritické myšlení. Semináře jsou součástí institucionálního projektu - Poradenství (garantem je prorektorka doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová).

20.02.20 - 30.06.20
Na semináře se studenti doktorských programů ČVUT mohou přihlásit online na našich webových stránkách http://www.cips.cvut.cz/akce

MENTORINGOVÝ PROGRAM pro doktorandy

13.01.20 - 30.12.20
Nabídka účasti v celorepublikovém mentoringovém programu pořádaném Sociologickým ústavem AV ČR pro české i zahraniční doktorandy a postdoktorandy
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.