Nabídky pro doktorandy

Nabídka Platnost

E-learningový kurz pro doktorandy pořádaný Ústřední knihovnou ČVUT, ZS 2018/2019, pro vytvoření návyku efektivních a etických postupů práce s informacemi a osvojení zásad vědeckého publikování.

21.09.18 - 31.01.19
18. 10. – 20. 12. 2018

Kurz vědeckého psaní v angličtině Scientific writing připravovaný ve spolupráci Národní technické knihovny a ČVUT pro doktorandy, postdoky a akademické pracovníky všech fakult a součástí ČVUT.

13.09.18 - 28.02.19
Tento kurs se konal již v minulých letech a byl účastníky pozitivně hodnocen.
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.