Nabídky pro doktorandy

Nabídka Platnost

Pozvánka k 5 dílnému cyklu seminářů pro doktorandy v CIPS (Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT), který bude probíhat v letním semestru 2019/2020 a má název Kritické myšlení. Semináře jsou součástí institucionálního projektu - Poradenství (garantem je prorektorka doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová).

20.02.20 - 30.06.20
Na semináře se studenti doktorských programů ČVUT mohou přihlásit online na našich webových stránkách http://www.cips.cvut.cz/akce

Otevření druhé výzvy společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) programu Collaborative Doctoral Partnership (CDP). Cílem programu je navázat spolupráci s vysokými školami z členských států EU a zemí přidružených k programu Horizont 2020. Výzva k vyjádření zájmu byla otevřená ve třinácti tematických oblastech do 3. května 2020

12.02.20 - 10.05.20

MENTORINGOVÝ PROGRAM pro doktorandy

13.01.20 - 30.12.20
Nabídka účasti v celorepublikovém mentoringovém programu pořádaném Sociologickým ústavem AV ČR pro české i zahraniční doktorandy a postdoktorandy

Ústřední knihovna ČVUT pořádá tzv. „Doktorandské dny“ v pěti odborných blocích

27.09.19 - 31.05.20
Podrobnosti viz: http://knihovna.cvut.cz/o-nas/archiv/blog/273-doktorandske-dny
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.