Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Nabídky pro doktorandy

Nabídka Platnost

Seminář: Seznámení s mezinárodními vědeckovýzkumnými programy, mobility a výzkumné infrastruktury

15.11.17 - 30.12.17
Pro doktorandy a mladé vědce, zdarma, registrace nutná

Seminář: Národní výzkumné programy, publikování odborných článků a evidence výsledků výzkumu

15.11.17 - 30.12.17
Pro doktorandy a začínající vědce, zdarma, registrace nutná

e-learningový kurz pro doktorandy „Informace pro vědu a výzkum“, který pořádá Ústřední knihovna ČVUT s podporou prorektora pro vědu a výzkum

12.10.17 - 26.11.17
Cílem konference je informovat o novinkách v oblasti elektronických informačních zdrojů (EIZ), nových služeb a nástrojů na podporu informačního vzdělávání a na podporu vědy a výzkumu na ČVUT.

Course on Scientific Writing for Doctoral Students, winter semester 2017/2018 The registration closes on Thursday, 28 September 2017, at 23:00. The course will start on Tuesday, 3 October 2017, in a lecture room of NTK. There is no course fee for participants affiliated with Czech academic institutions.

11.09.17 - 28.02.18
please fill the registration form at https://goo.gl/forms/Q7C01hPifA4bha3B2
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.