Nabídky pro doktorandy

Nabídka Platnost

Malá konference na ČVUT pro mladé vědce - SVĚTLO, dne 31.10.2018 od 09:00 do 15:00 hodin v nové budově ČVUT v zasedací místnosti 303, vchod A, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00.

16.10.18 - 01.11.18
Akce pro doktorandy a mladé vědce, jejichž výzkum nějak souvisí se „světlem“ v širokém pojetí, tzn. od osvětlení všeho druhu, přes solární energii, lasery, …atd. Studenti doktorského studia a mladí vědci a vědkyněně se mohou zapojit také aktivně přednáškou.

Mentoringový program na podporu žen ve vědě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK Praha.

03.10.18 - 17.11.18
Registrace možná do 5. října 2018.

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

21.09.18 - 01.12.18
Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosinec 2018.

E-learningový kurz pro doktorandy pořádaný Ústřední knihovnou ČVUT, ZS 2018/2019, pro vytvoření návyku efektivních a etických postupů práce s informacemi a osvojení zásad vědeckého publikování.

21.09.18 - 31.01.19
18. 10. – 20. 12. 2018

Kurz vědeckého psaní v angličtině Scientific writing připravovaný ve spolupráci Národní technické knihovny a ČVUT pro doktorandy, postdoky a akademické pracovníky všech fakult a součástí ČVUT.

13.09.18 - 28.02.19
Tento kurs se konal již v minulých letech a byl účastníky pozitivně hodnocen.
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.