Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Havlíček
Téma disertace Scatterer arrays for Chipless RFID
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Jan Macháč, DrSc.
Oponenti prof. Gaetano Marrocco, Ph.D., University of Roma Tor Vergata, Italy
Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Vadim Závodný, Ph.D., ON Semiconductor CR, s.r.o.
Datum a místo 22. 09. 2020 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Haase
Téma disertace Interference of coherent signals in microwave measurements
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.
Oponenti prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT v Brně
Ing. Martin Hudlička, Ph.D., Český metrologický institut
Ing. Milan Příhoda, Ph.D., CST - Computer Simulation Technology GmbH
Datum a místo 22. 09. 2020 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Karel Horák - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Scalable Algorithms for Solving Stochastic Games with Limited Partial Observability
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.
Školitel specialista prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
Oponenti prof. Jilles S. Dibangoye, INSA Lyon
Dr. Fei Fang, Carnegie Mellon University, Pittsburgh
Dr. Frans A. Oliehoek, TU Delft
Datum a místo 24. 09. 2020 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese petr.benda@fel.cvut.cz do úterý 22.9.2020, 12.00 hod

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Pospíšil
Téma disertace Test suit optimization for automotive integration testing
Studijní obor 2601V006 Měřicí technika
Školitel doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta ČZU
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha
Datum a místo 13. 10. 2020 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3-318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.