Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Mgr. Marek Dvorožňák
Téma disertace Bridging the Gap Between Computer-Generated and Hand-Drawn Animation
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D
Oponenti prof. Ariel Shamir, IDC Herzlia, Israel
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D., MUNI Brno
Adrien Bousseau, Ph.D. , Inria Sophia – Antipolis
Datum a místo 18. 11. 2019 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-409 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Martin Plaček
Téma disertace Sledování vlastností bezolovnatých pájených spojů
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Školitel specialista Ing. David Bušek, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., FEI TU v Košiciach, Slovensko
doc. Ing. František Steiner, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. Jiří Starý, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 19. 11. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Filip Ježek
Téma disertace Model of Circulatory, Blood Gases Transport and Acid-base for Medical Simulators and Intensive Care Clinical Aid System
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel specialista doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Oponenti Prof. Stephen Edward Rees, Aalborg University
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, PhD., Ústav patologické fyziologie, 1.lékařská fakulta UK
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
Datum a místo 21. 11. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN: G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Karel Čemus
Téma disertace Aspect-driven Development of Enterprise Information Systems
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Tomáš Černý, MSc., Ph.D.
Oponenti Prof. Ivan Luković., University of Novi Sad
Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ing. Michal Valenta, Ph.D., FIT ČVUT
Datum a místo 27. 11. 2019 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Patrik Vacula
Téma disertace Optimization of power MOSFET devices suitable for integrated circuits
Studijní obor 2612V015 Elektronika
Školitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc., FEI STU v Bratislavě, Slovensko
Datum a místo 28. 11. 2019 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Daněk
Téma disertace Design of wear resistant coatings for high temperature industrial applications
Studijní obor 2602V009 - Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.
Oponenti Dr. Sandra Carvalho, Department of Physics, University of Minho, Portugal
Dr. Brian Mellor, MA, PhD, CEng, MIM, Engineering, University of Southampton, U.K.
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU Brno
Datum a místo 29. 11. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. KN: E - 14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Mgr. Michal Hroch
Téma disertace Algebraic and measure-theoretic properties of the structures close to Boolean algebras
Studijní obor 3901V021 Matematické inženýrství
Školitel prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc.
Oponenti prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Matematický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
RNDr. Milan Matoušek, Ph.D., Praha
prof. RNDr. Josef Tkadlec, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 03. 12. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. B - 523, katedra matematiky CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Elizaveta Saifutdinova
Téma disertace Automatic Sleep EEG Pattern Detection
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel specialista Ing. Václav Gerla, Ph.D.
Oponenti prof. Dr.-Ing. habil. Jens Haueisen, Technische Universität Ilmenau
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., FEL ČVUT
doc. MUDr. Jakub Otáhal, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Datum a místo 05. 12. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN: G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Václav Navrátil
Téma disertace Positioning and Data Fusion Algorithms for Radionavigation Systems
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. František Vejražka, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.
Oponenti Prof. Terry Moore, University of Nottingham, UK
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Günter W. Hein, Universität der Bundeswehr München
Ing. Petr Pánek, CSc., DICOM s. r.o., Uherské Hradiště
Datum a místo 09. 12. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Daria Miliaieva
Téma disertace Assembly and optoelectronic properties of nanodiamond-dye composites
Studijní obor 2602V009 - Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Školitel specialista doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Oponenti prof. Robert Bogdanowicz, PhD. DSc. EE, Gdansk University of Technology, Poland
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Chemická fakulta VUT v Brně
doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Datum a místo 12. 12. 2019 od 13,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Petra Matunová
Téma disertace Study and simulation of molecular interactions on diamond surfaces
Studijní obor 2602V009 - Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Vít Jirásek, Ph.D.
Oponenti prof. Robert Bogdanowicz, PhD. DSc. EE, Gdansk University of Technology, Poland
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Chemická fakulta VUT v Brně
RNDr. Jiří Pfleger, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 12. 12. 2019 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.