Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Jiří Anýž
Téma disertace Analysis of biochemical data
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc
Oponenti Prof. David Cuesta Frau, Polytechnic University of Valencia
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. , Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze
Datum a místo 19. 08. 2020 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN: E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Tománek, MBA.
Téma disertace Multidimensional Cloud Latency Monitoring and Applications
Studijní obor 2601V013 Telekomunikační technika
Školitel Dr. Mgr. Lukáš Kencl
Oponenti Ing. Jiří Navrátil, CSc., CESNET, z.s.p.o.
prof. Dr.-Ing. Georg Carle, Technische Universität München, Germany
prof. Steve Uhlig, University of London, UK
Datum a místo 31. 08. 2020 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Hégr
Téma disertace On Bandwidth-Delay-Constrained Least-Delay-Variation Problem in Smart Grid Ethernet Networks
Studijní obor 2601V013 Telekomunikační technika
Školitel doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD., FEI STU v Bratislavě
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D., FIT ČVUT v Praze
Datum a místo 31. 08. 2020 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení MSc. Catalina Burtscher
Téma disertace Design, Modelling and Optimisation of Passive Optical Components
Studijní obor 2601V013 Telekomunikační technika
Školitel Ing. Michal Lucki, Ph.D.
Školitel specialista Dr. habil. Dana Seyringer, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Milan Dado, PhD., FEIT ŽU v Žilině, Slovensko
Datum a místo 31. 08. 2020 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Anna Pidnebesna
Téma disertace Statistical analysis of the spatiotemporal processes
Studijní obor 3901V021 Matematické inženýrství
Školitel doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., Lékařská fakulta v Hradci Králové UK
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc., MFF UK Praha
Ing. Michal Mikl, Ph.D., CEITEC MUNI Brno
Datum a místo 15. 09. 2020 od 14,00 hod.
v místnosti č. JP:B - 515 CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.