Obhajoby disertačních prací

Archív

S obhájenými disertačními pracemi je možné se seznámit v knihovně FEL, Technická 2, Praha 6 - Dejvice.


Jméno a příjmení Ing. Mohammad Mushfiqul Alam
Téma disertace Adaptive Data Processing in Aircraft Control
Studijní obor Air Traffic Control
Školitel doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Školitel specialista prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oponenti prof. Dr.-Ing. Sergio Montenegro, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland
Assoc.prof. Maria Angeles Martin Prats, Ph.D., University of Seville, Spain
doc. Ing. Miloš Soták, Ph.D., Honeywell International, s.r.o., Brno
Datum a místo 15. 01. 2018 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Lustyk
Téma disertace Analysis of disfluency in pathological speech
Studijní obor Electrical Engineering Theory
Školitel prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Oponenti Privat Dozent Dr.-Ing. Tino Haderlein, Universität Erlangen-Nürnberg, Germany
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ing. Milan Rusko, Ph.D., Ústav informatiky SAV, Bratislava, Slovensko
Datum a místo 16. 01. 2018 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Sobotka
Téma disertace Methods for Verification and Validation of Automotive Distributed Systems
Studijní obor Measurement and Instrumentation
Školitel doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti Prof. Harald Schumny, PTB Braunschweig, Falkenstein, Germany
doc. Ing. Jan Janeček, CSc., FIT ČVUT v Praze
Ing. Aleš Cerman, Ph.D., EEH, HMI and ADAS, ŠKODA AUTO, a.s.
Datum a místo 18. 01. 2018 od 13:00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Petr Černek
Téma disertace Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik
Studijní obor Elektrotechnologie a materály
Školitel doc. Ing. Jan Urbánek, CSc.
Oponenti doc. Ing. František Steiner, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. David Šámal, Ph.D., ABB, spol. s r.o., Praha
Ing. Vratislav Žák, CSc., Praha
Datum a místo 19. 01. 2018 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ladislava Černá
Téma disertace Methods of faults indentification in photovoltaic systems
Studijní obor Electrotechnology and Materials
Školitel prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.
Oponenti prof. Ing. Vladimír Šály, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Jan Škorpil, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Vladislav Poulek, CSc., Technická fakulta ČZU v Praze
Datum a místo 19. 01. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Vigner
Téma disertace Přesný čas a synchronizace procesů v průmyslových distribuovaných systémech
Studijní obor Měřicí technika
Školitel doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
Oponenti prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc., FJFI ČVUT v Praze
Ing. Alexander Kuna, Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i.
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D., CESNET, z.s.p.o.
Datum a místo 23. 01. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Adam Koutný
Téma disertace Sound Source Localization in Enclosures
Studijní obor Acoustics
Školitel prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Školitel specialista Ing. Marek Brothánek, Ph.D.
Oponenti prof. Manuel Melon, Université du Maine, Le Mans, France
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 09. 02. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Radko Kříž
Téma disertace Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel doc. Ing. Helena Fialová, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., FEL ČVUT v Praze
prof. Ing. Jan Čapek, CSc., Fakulta ekonomicko správní, Univerzita Pardubice
prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc., Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze
Datum a místo 16. 02. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Bohata
Téma disertace Reliability of optical structures in harsch environments
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Matěj Komanec, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., VŠB TU v Ostravě
Ing. Jan Brouček, CSc., PROFiber Networking, s.r.o.
Ing. Jan Radil, Ph.D., CESNET Praha
Datum a místo 21. 02. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Vojíř
Téma disertace Short-Term Visual Object Tracking in Real-Time
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Oponenti Prof. Pascal Fua, EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne
Prof. Rita Cucchiara, Università di Modena e Reggio Emilia
Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D, VUT v Brně
Datum a místo 28. 02. 2018 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN.E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Aleš Havránek
Téma disertace Algoritmy řízení magnetovacího procesu kompenzačních ferometrů
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jozef Sláma, CSc., FEI STU Bratislava, Slovensko
prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Petr Kašpar, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 08. 03. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Karel Frajták
Téma disertace Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Školitel specialista Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Kamal Z. Zamli, Universiti Malaysia Pahang
doc. Ing. Valentino Vranič, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Datum a místo 15. 03. 2018 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Petr Mašek
Téma disertace Multi-coincidence System of Ionization Radiation Detectors Based on Advanced Position Sensitive Detectors
Studijní obor Elektronika
Školitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Školitel specialista Ing. Jan Jakůbek, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Technická fakulta ČZU v Praze
Ing. Ondřej Ploc, Ph.D., ÚJF AV ČR, v.v.i.
RNDr. Zdeněk Výborný, CSc., Praha
Datum a místo 15. 03. 2018 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Libor Pína
Téma disertace Diody s rychlým zotavením na bázi katodových mikrosvodů
Studijní obor Elektronika
Školitel prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
Ing. Radim Špetík, Ph.D., ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Datum a místo 15. 03. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jakub Cikhardt
Téma disertace High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors
Studijní obor Plasma Physics
Školitel doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., MFF UK v Praze
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Slawomir Jednoróg, D.Sc., Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Poland
Datum a místo 16. 03. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Michal Uřičář
Téma disertace Multi-view Facial Landmark Detection
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Oponenti Prof. Josef Kittler, University of Surrey
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., ÚTIA AV ČR
Prof. Dr. Radu Patrice Horaud, INRIA Grenoble Rhône-Alpes
Datum a místo 27. 03. 2018 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN.E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Jeník
Téma disertace Measurement of fast-flying targets in near-zone
Studijní obor Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.
Oponenti doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Vadim Závodný, Ph.D., ELDIS Pardubice, s.r.o.
Datum a místo 03. 04. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vladyslava Čeledová
Téma disertace Biocidal effects of non-thermal atmospheric pressure plasma
Studijní obor Plasma Physics
Školitel MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
Oponenti doc. RNDr. Mario Janda, Ph.D., FMFI UK v Bratislavě, Slovensko
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D., Fakulta chemická VUT v Brně
prof. Christophe Leys, FEA, Ghent University, Belgium
Datum a místo 05. 04. 2018 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Pavel Vostatek
Téma disertace Blood vessel segmentation in the analysis of retinal and diaphragm images
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Školitel specialista prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Oponenti prof. Ulla Ruotsalainen, Tampere University of Technology
doc. Ing. David Cuesta Frau, Ph.D, Polytechnic University of Valencia
prof. Ing Luděk Müller, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Datum a místo 06. 04. 2018 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Petr Chvojka
Téma disertace Visible Light Communications for Indoor Applications
Studijní obor Radioelectronics
Školitel prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Oponenti prof. Rafael Perez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Dr. Thomas Kamalakis, Harokopio University of Athens, Greece
Ing. Jan Látal, Ph.D., VŠB TU Ostrava
Datum a místo 19. 04. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Kamil Dolinský
Téma disertace Algorithms for Complex Bipedal Walking
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. RNDr. Sergej Čelikovský CSc.
Oponenti Prof. Wim Michiels, KU Leuven
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD, FS ČVUT v Praze
doc. Ing. Ondřej Straka, PhD, FAV ZČU Olzeň
Datum a místo 20. 04. 2018 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Jan Fesl
Téma disertace Virtual Distributed Computing Systems and Their Applications
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Oponenti prof. Dr.-Ing. Martin Gaedke , Technische Universität Chemnitz
doc. Ing. Stanislav Racek, CSc, Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D. , IT4Innovations, Národní superpočítačové centrum, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Datum a místo 10. 05. 2018 od 12.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Petr Červenka
Téma disertace Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.
Oponenti prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., FMK, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, SK
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Praha
Ing. Milan Postler, Ph.D., FMZV VŠE v Praze
Datum a místo 11. 05. 2018 od 9,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Bc. Vladimír Křivka
Téma disertace Pokročilé návrhy elektromagnetických aktuátorů
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Milan Smetana, Ph.D., EF ŽU v Žiline, Slovensko
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl, FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 11. 05. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Kupka
Téma disertace Design and Implementation of Hybrid Magnetic Bearing Control Part
Studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc., ÚT AV ČR, v.v.i., FEL ČVUT v Praze
Dr. Ing. Jan Jára, Valeo autoklimatizace, k. s., Praha
Datum a místo 25. 05. 2018 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Xueji Zhang, MSc.
Téma disertace Distributed Estimation and Control With Applications to Spatially Distributed Damping Systems
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Školitel specialista Kristian Hengster-Movric, Ph.D.
Oponenti Professor Goele Pipeleers , KU Leuven
Professor Konstantinos Gryllias , KU Leuven
prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. , FS ČVUT
Datum a místo 30. 05. 2018 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Petříček
Téma disertace Coupled Learning and Planning for Active 3D Mapping
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D
Školitel specialista doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Oponenti Prof. Jan-Olof Eklundh, Ph.D., KTH - Royal Institute of Technology
Assoc. Prof. Danijel Skočaj, Ph.D., University of Ljubljana
doc. Dr. Ing. Eduard Sojka, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Datum a místo 31. 05. 2018 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. David Matoušek
Téma disertace Návrhové metody rozměrově efektivních mikropříkonových nábojových pump
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Školitel specialista Ing. Ondřej Šubrt Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Milan Štork, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Dáša Tichá, Ph.D., EF Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., DPJP, Univerzita Pardubice
Datum a místo 04. 06. 2018 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Pavel Náplava
Téma disertace Reálné opce a jejich využití v prostředí IT technologií
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., FEL ČVUT v Praze
doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., FPH VŠE v Praze
doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D., EF VŠB TU v Ostravě
Datum a místo 15. 06. 2018 od 9,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Petr Janout
Téma disertace Modeling of Space Variant Optical Systems
Studijní obor Radioelectronics
Školitel doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Oponenti Assoc. Prof. Dr. Ernest Michael, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze
prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc., Fakulta vojenských technologií UO v Brně
Datum a místo 25. 06. 2018 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Rajdi Agalliu
Téma disertace Optimization of optical transmission systems
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel Ing. Michal Lucki, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
Datum a místo 26. 06. 2018 od 10,15 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Kubr
Téma disertace Směrování v bezdrátových Ad-Hoc a senzorových sítích
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
Oponenti prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
Ing. Pavel Mašek, Ph.D., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Jaroslav Láčik, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 26. 06. 2018 od 9,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Radomír Černoch, MSc.
Téma disertace Lock-chart solving
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Filip Železný Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., FEL ČVUT, katedra matematiky
RNDr. Stanislav Živný, Ph.D., University of Oxford
doc. Mgr. Libor Barto, PhD,, MFF UK, katedra algebry
Datum a místo 27. 06. 2018 od 13.30 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Jan Stiborek
Téma disertace Dynamic Reconfiguration of Intrusion Detection Systems
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel ng. Tomáš Pevný, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Martin Rehák, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D., ÚTIA AV ČR
Prof. Dr. Tobias Scheffer, University of Potsdam
Battista Biggio, Ph.D., University of Cagliari
Datum a místo 27. 06. 2018 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Petr Gric, MBA
Téma disertace Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém
Studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Zdeněk Caha, CSc., emeritní profesor FEL ČVUT v Praze
Ing. Petr Pavelka, CSc., ČKD Elektrotechnika
Datum a místo 29. 06. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Haubert
Téma disertace Optimal Control Strategy of Hybrid Electric Vehicle
Studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc., Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice
Ing. Jaroslav Pekař, Ph.D., Honeywell Praha, s.r.o.
Ing. Pavel Nedoma, Ph.D., Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
Datum a místo 29. 06. 2018 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Borovec, MSc.
Téma disertace Analysis of microscopy images
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Oponenti doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR, Praha
Germán González Serrano, PhD, Sierra Research S.L.U., Alicante
Datum a místo 10. 07. 2018 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Ján Jusko
Téma disertace Graph-based Detection of Malicious Network Communities
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel Ing. Martin Rehák, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. , FEL ČVUT v Praze
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., CSIRT, Masarykova univerzita Brno
Prof. Dr. Ir. Aiko Pras , University of Twente
Datum a místo 13. 07. 2018 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Zoubek
Téma disertace Application of Field Progammable Gate Arrays in Sophisticated Control Structures of Electric Drives
Studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel Ing. Jiří Zděnek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc., VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc., Regionální technologický institut, ZČU v Plzni
Ing. Josef Cibulka, CSc., CRRC s.r.o., Praha
Datum a místo 28. 08. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 104 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jakub Cinert
Téma disertace Study of mechanisms of the Spark Plasma Sintering technique
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. Ing. Václav Bouda, CSc.
Školitel specialista Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jan Suchánek, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze
doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D., FCHT VŠCHT v Praze
Ing. Hynek Hadraba, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno
Datum a místo 30. 08. 2018 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 104 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Radek Hronza
Téma disertace Řízení výkonnosti v akademickém prostředí
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Školitel specialista Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc., FD ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. Ivana Šabatová, Ph.D., sabi consulting s.r.o., Praha
Datum a místo 07. 09. 2018 od 9,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Matěj Dostál
Téma disertace Two-dimensional universal algebra
Studijní obor Matematické inženýrství
Školitel doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Jiří Adámek, DrSc., Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze
John Denis Bourke, PhD., Přírodovědecká fakulta MU v Brně
prof. Alexander Kurz, University of Leicester, United Kingdom
Datum a místo 10. 09. 2018 od 14,00 hod.
v místnosti č. B - 523, katedra matematiky FEL ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, Dejvice,  Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Fišer
Téma disertace Microwave Hyperthermia for Treatment of Head and Neck Tumors Controlled by Non-Invasive Temperature Monitoring Based on UWB Radar
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Jan Vrba, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Aleš Richter, CSc., FMIMS TU v Liberci
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT v Brně
MUDr. Luca Vannucci, Ph.D., Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.
Datum a místo 11. 09. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Zemánek
Téma disertace Distributed manipulation by controlling force fields through arrays of actuators
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Oponenti Prof. Dr. Ronald Pethig, The University of Edinburgh
Dr. Michaël Gauthier, CNRS, FEMTO-ST Institute, Besancon
Dr. Metin Sitti, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Stuttgart
Datum a místo 13. 09. 2018 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Radek Beňo
Téma disertace Distributed Identification of Nonlinear Systems using Regularization
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
Školitel specialista Ing. Daniel Pachner, Ph.D.
Oponenti Prof. Ing. Boris Rohal-Ilkiv, Ph.D., STU v Bratislave
doc. Ing. Ondřej Straka, PhD., FAV ZČU v Plzni
Ing. Jaroslav Pekař, Ph.D., Honeywell spol. s.r.o.
Datum a místo 14. 09. 2018 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Václav Jirkovský
Téma disertace Semantic Integration in the Context of Cyber-Physical Systems
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., Dr. h. c.
Školitel specialista Ing. Pavel Vrba, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Dr. Thomas Strasser, TECHbase Vienna
Ing. Pavel Tichý, Ph.D., Rockwell Automation s.r.o.
Datum a místo 17. 09. 2018 od 13.30 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Alexander Yanushkevich
Téma disertace HVDC circuit breakers modeling in multiterminal grids
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Oponenti doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D., ČEPS, a.s.
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc., FEL ČVUT v Praze a ABB Switzerland
Datum a místo 10. 10. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: F1 - 114, katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Vyhnánek
Téma disertace Magnetic sensors and gradiometers for detection of objects
Studijní obor Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Školitel specialista Ing. Michal Janošek, Ph.D.
Oponenti Dr. Gábor Vértesy, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, SK
doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D., VŠB TU v Ostravě
Datum a místo 11. 10. 2018 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 316  Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Chlumecký
Téma disertace Optimisation of Hydrological Models Using Adaptive Heuristic Search Algorithms
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Karel Richta, CSc.
Školitel specialista Ing. Martin Molhanec, CSc.
Oponenti Shahram Latifi, Ph.D., P.E., University of Nevada, Las Vegas
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Václav Kuráž, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební
Datum a místo 08. 11. 2018 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Libor Bukata
Téma disertace Parallel Algorithms for Optimization of Production Systems
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
Oponenti Prof. Ing. Marcello Pellicciari, Università di Modena e Reggio Emilia
Wojciech Bożejko Ph.D. D.Sc., Assoc. Prof., Wroclaw University of Technology
doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D., MFF UK Praha
Datum a místo 09. 11. 2018 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Viktor Adler
Téma disertace Spatial Vector Microwave Measurement
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.
Oponenti prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT v Brně
Ing. Martin Hudlička, Ph.D., Český metrologický institut
Ing. Vadim Závodný, Ph.D., ELDIS Pardubice, s.r.o.
Datum a místo 09. 11. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vladimír Kubelka
Téma disertace Improving perception and locomotion capabilities of mobile robots in urban search and rescue missions
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Michal Reinštein, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D., VUT Brno
Petter Ögren, Assoc. Prof., KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
Dr Michael Bloesch, Imperial College, London
Datum a místo 14. 11. 2018 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Martin Dřínovský
Téma disertace Analog Circuits for DC-DC Converters
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Oponenti prof. Ing. Jiří Pinker, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
Ing. Jan Bičák, Ph.D., Allegro MicroSystems Europe Limited
Datum a místo 16. 11. 2018 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 104 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Petr Pichlík
Téma disertace Strategy of Railway Traction Vehicles Wheel Slip Control
Studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel Ing. Jiří Zděnek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Petr Palacký, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
Ing. Josef Cibulka, CSc., CRRC Czech Republic, s.r.o.
Datum a místo 22. 11. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Vondra
Téma disertace Automatic Scaling in Cloud Computing
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Ing. Jan Šedivý, CSc.
Oponenti prof. Ing. Petr Tůma, Dr., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
prof. Peter Brezany, Ph.D., University of Vienna
Dr. Mgr. Lukáš Kencl, ČVUT FEL
Datum a místo 06. 12. 2018 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Daniel Meister
Téma disertace Bounding Volume Hierarchies for High-Performance Ray Tracing
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Michael Guthe, University of Bayreuth
doc. Dr. Alexander Wilkie, MFF UK Praha
Dr. Tomáš Davidovič, Universitaat des Saarlandes
Datum a místo 07. 12. 2018 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Jan Balata
Téma disertace Verbal Route Descriptions in Navigation of People with Visual Impairments
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.
Oponenti Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc., Západočeská Univerzita v Plzni
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Weber , Technische Universität Dresden
Prof. Dr. Catholijn M. Jonker, Delft University of Technology
Datum a místo 14. 12. 2018 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-409 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Jakub Ehrenberger
Téma disertace Ochrana sítí s decentralizovanou výrobou energie
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel Ing. Jan Švec, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Radek Hanuš, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Juraj Altus, Ph.D., EF ŽU v Žiline, Slovensko
Datum a místo 17. 12. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Andrey Shchurov
Téma disertace Automated Test Design for Multilayer Networks
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel Ing. Radek Mařík, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. , FEKT VUT v Brně
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU v Brně
Ing. Michal Valenta, Ph.D., FIT ČVUT v Praze
Datum a místo 20. 12. 2018 od 11,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Hrůza, MBA
Téma disertace Ekonometrický model SMART Grid sítě
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel Ing. Zdeněk Brabec, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU v Brně
Datum a místo 20. 12. 2018 od 10,15 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Holeček
Téma disertace Technická podpora a kvalita služeb v plošně rozprostřených síťových odvětvích
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel Ing. Zdeněk Brabec, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., FEL ČVUT v Praze
Ing. Václav Křepelka, Ph.D., Brno
Datum a místo 20. 12. 2018 od 9,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vladimír Petrík
Téma disertace Physics-Based Models for Robotic Soft Material Manipulation
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Školitel specialista Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Oponenti Prof. Guillem Alenya, Universitat Polytechnica de Catalunya, Barcelona
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc., VŠB-TU Ostrava
Dr. Kimitoshi Yamazaki, Shinshu University, Nagano
Datum a místo 10. 01. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. JP:B-670 CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Jméno a příjmení ZhongZhe Dong, MSc.
Téma disertace Dynamic Modeling of Macro-Fiber Composite Transducers integrated into Composite Structures
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Školitel specialista doc. Ing. Martin Hromčík ,Ph.D.
Oponenti professor Konstantinos Gryllias, KU Leuven
prof. Leopoldo de Oliveira, Universidade de São Paulo
prof. Paul Sas , KU Leuven
Datum a místo 18. 01. 2019 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing- Jiří Čermák
Téma disertace Solving Extensive-Form Games Using Imperfect Recall Abstractions
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
Školitel specialista Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. , Masarykova univerzita, Brno
doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. , Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Albert Xin Jiang, Ph.D., Trinity University San Antonio
Datum a místo 26. 02. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Roman Václavík
Téma disertace Algorithms for Personnel Scheduling Enhanced by Machine Learning Techniques
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
Školitel specialista prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Oponenti doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. , Masarykova univerzita Brno
Prof. Stefan Røpke , Technical University of Denmark
Prof. Broos Maenhout, Ghent University
Datum a místo 12. 04. 2019 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Martin Filipský
Téma disertace Identification of Potentially Reusable Subroutines in Suboptimally Structured Automated Test Scripts
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Školitel specialista Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
Oponenti Prof. Mirjana Ivanovic, Ph.D., University of Novi Sad
doc. Ing. Alena Buchalcevová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Valentino Vranič, Ph.D., STU v Bratislave
Datum a místo 15. 04. 2019 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Martin Němec
Téma disertace Microstructural characterization of Mg-Zn alloys using transmission electron microscopy
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel Ing. Josef Sedláček CSc.
Školitel specialista RNDr. Aleš Jäger Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., MFF UK v Praze
Ing. Jiří Matějíček, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. František Nový, Ph.D., Strojnická fakulta ŽU v Žilině, Slovensko
Datum a místo 25. 04. 2019 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Hlavnička
Téma disertace Automated analysis of speech disorders in neurodegenerative diseases
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Školitel specialista Ing. Jan Rusz, Ph.D.
Oponenti prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK Praha
prof. Dr.-Ing. Elmar Nöth, TF FAU Erlangen-Nürnberg, Germany
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 30. 04. 2019 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Šulc
Téma disertace Model Identification for Advanced Tunnel Ventilation Control
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Oponenti Professor Heinz A. Preisig, Norwegian University of Science and Technology
Peter-Johann Sturm, Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn., Graz University of Technology
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Datum a místo 06. 05. 2019 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Karel Durkota
Téma disertace Game Theoretic Approach to Security Configuration Problems
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
Školitel specialista Mgr. Viliam Lisý MSc., Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Václav Matyáš, CSc, Masarykova univerzita Brno
Quanyan ZHU, Assistant Professor , New York University, Tandon School of Engineering,
Ing. Martin Grill, Ph.D., Cisco Systems
Datum a místo 07. 05. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Eva Žáčeková
Téma disertace Identification for Model Predictive Control under Closed-loop Conditions
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Oponenti Ao. Univ. Prof. DI Dr. Martin Kozek, TU Wien
Prof. Dr. Ir. P.M.J. Paul Van den Hof, Technische Universiteit Eindhoven
Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Datum a místo 10. 05. 2019 od 11.15 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Matej Pčolka
Téma disertace Numerical Aspects of Optimal Control Design for Nonlinear Systems
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oponenti Dr. Alessandra Parisio, The University of Manchester
Ao. Univ. Prof. DI Dr. Martin Kozek, TU Wien
Prof. Wim Michiels, KU Leuven
Datum a místo 10. 05. 2019 od 9.30 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Antonín Pošusta
Téma disertace Surface EMG Signal Decomposition into Individual Action Potentials and its Use for Control
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Adam Sporka, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Roman Čmejla, CSc., FEL ČVUT v Praze
Rafal Zdunek, Ph.D., DSc., Wroclaw University of Science and Technology
Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 20. 05. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Josef Náhlík
Téma disertace Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
Oponenti prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., PřF UJEP v Ústí nad Labem
doc. Ing. Petr Macháč, CSc., VŠCHT Praha
RNDr. Zdeněk Výborný, CSc., Praha
Datum a místo 21. 05. 2019 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Selecký
Téma disertace Mixed-Reality and High-Fidelity Simulation in Autonomous Unmanned Aerial Systems
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Milan Rollo, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. , VUT Brno
doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D., NATO Modelling and Simulation Centre of Excellence, Roma
doc. Ing. Tomáš Svoboda,. Ph.D., Katedra kybernetiky FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 27. 05. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Laifr
Téma disertace Radiation tolerant power electronics for space applications
Studijní obor Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel doc. Ing. Karel Draxler, CSc.
Školitel specialista Dr. Ing. Pavel Trávníček
Oponenti prof. Ing. Milan Štork, CSc., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. František Adamčík, CSc., Letecká fakulta TU v Košiciach, Slovensko
pplk. doc. Ing. Michal Dub, Ph.D., FVT Univerzita obrany v Brně
Datum a místo 28. 05. 2019 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vladimír Molata
Téma disertace Advanced Power Management for Portable Devices
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT v Brně
Ing. Šándor Petenyi, Ph.D., ST Mictroelectronics, Praha
Ing. Daniel Arbet, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
Datum a místo 29. 05. 2019 od 15,30 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Nápravník
Téma disertace An Automated Method for Calibration of Models of Integrated ESD Protection Structures
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Viera Stopjaková, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., TF ČZU v Praze
Ing. Roman Prokop, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 29. 05. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vlastimil Kotě
Téma disertace Design of True Random Number Generators Suitable for Integrated Circuits
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Lukáš Nagy, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
Datum a místo 29. 05. 2019 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Náhlík
Téma disertace Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Školitel specialista Ing. Ondřej Šubrt, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Milan Štork, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Dáša Tichá, Ph.D., EF Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D., FD ČVUT v Praze
Datum a místo 04. 06. 2019 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Marek
Téma disertace Analysis and modeling of the modern charge pump circuits
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Školitel specialista Ing. Ondřej Šubrt, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., FVT Univerzita obrany Brno
doc. Ing. Josef Dobeš, CSc., FEL ČVUT v Praze
Ing. Jan Bičák, Ph.D., Allegro MicroSystems Europe Limited, Praha
Datum a místo 04. 06. 2019 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Bednář
Téma disertace Quality Evaluation Methods for Advanced Optical Materials
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze
RNDr. Pavel Koten, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 07. 06. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ondrej Krivosudský
Téma disertace Radiofrequency and microwave properties of protein structures
Studijní obor Radioelektronika
Školitel Ing. Michal Cifra, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Jan Vrba, CSc.
Oponenti prof. Jack Tuszynski, University of Alberta, Edmonton, Canada
Mgr. Martin Kempa, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 07. 06. 2019 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Kroutil
Téma disertace Senzorová matice pro detekci plynů s nanokompozitními materiály
Studijní obor Elektronika
Školitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Oponenti doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., TF ČZU v Praze
Datum a místo 10. 06. 2019 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Zálešák
Téma disertace Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.
Školitel specialista Ing. Petr Žák, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
prof. Ing. Alfons Smola, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Datum a místo 10. 06. 2019 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Valeriya Tuzikova
Téma disertace The use of FACTS technologies for minimizing power losses and improvement of power stability in electrical grids
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Školitel specialista Ing. Jan Švec, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Rainer Haller, Dr., OTH Regensburg a FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
Ing. Igor Chemišinec, Ph.D. MBA, OTE ČR, a.s.
Datum a místo 11. 06. 2019 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Barkman
Téma disertace Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. František Uherek, PhD., FEI STU v Bratislave, Slovensko
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Dr. Ing. Martin Míka, VŠCHT Praha
Datum a místo 12. 06. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Bruna
Téma disertace Measurement of pilot's performance in emergency situations
Studijní obor Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., Fakulta informatiky MU v Brně
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze
Dr. rer. nat. Lewis Chuang, LMU München, Germany
Datum a místo 19. 06. 2019 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Ivana Hrebíková
Téma disertace Application of electron-light-wave analogy into metamaterials
Studijní obor Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Jan Macháč, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., FJFI ČVUT v Praze
doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D., MFF UK Praha
Datum a místo 24. 06. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Němeček
Téma disertace Analyte detection techniques based on specialty optical fibers
Studijní obor Radioelektronika
Školitel Ing. Matěj Komanec, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Radim Šifta, Ph.D., NETWORK GROUP, s.r.o.
Datum a místo 24. 06. 2019 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Vondrouš
Téma disertace Algoritmy pro řízení sítě a optimalizace propustnosti
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel Ing. Jaromír Hrad, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 25. 06. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Sixta
Téma disertace Probabilistic Models for Joint Segmentation, Detection and Tracking
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Boris Flach Dr. rer. nat. habil.
Oponenti Dr. Florian Jug, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
prof. Bjoern Andres , University of Tübingen, & Bosch Center for Artificial Intelligence
Datum a místo 26. 06. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Mgr. Jan Staněk
Téma disertace Secure Data Deduplication in Cloud Storage Services
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel Dr. Mgr. Lukáš Kencl
Oponenti prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. , FI MU v Brně
Assoc. prof. Melek Önen, PhD., Digital Security Department, Eurecom, France
Dr. Jens Jelitto, IBM Research, Zurich, Switzerland
Datum a místo 27. 06. 2019 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Horák
Téma disertace Predikce životnosti, testování a měření parametrů foliových kondenzátorů
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. Ing. Václav Papež, CSc.
Oponenti prof. Ing. Václav Mentlík, CSc., FEL ZČU v Plzni
Ing. Tomáš Zedníček, Ph.D., European Passive Components Institute
Ing. Vratislav Žák, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 04. 07. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Čeněk Albl
Téma disertace 3D reconstruction with time variant geometry
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Školitel specialista RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.
Oponenti Professor Adrien Bartoli , Université Clermont Auvergne
Professor Kostas Daniilidis , University of Pennsylvania
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. , VUT v Brně
Datum a místo 19. 08. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Filip Radenović, MSc.
Téma disertace Visual Retrieval with Compact Image Representations
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Oponenti Prof. John Collomosse, BSc., PhD., CEng. , University of Surrey
Diane Larlus, Ph.D., Naver Labs Europe, Meylan
Dr. Ing. Josef Šivic , Český institut informatiky a robotiky
Datum a místo 28. 08. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Jan Šebek
Téma disertace Independent component analysis for EEG pre-processing
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D., FM Technické univerzity v Liberci
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc., VŠCHT v Praze
doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc., Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.
Datum a místo 02. 09. 2019 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Balzhima Cikhardtová
Téma disertace High density plasma experimental diagnostics
Studijní obor Fyzika plazmatu
Školitel prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
Oponenti prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
RNDr. Karel Rohlena, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. Jan Dankowski, Ph.D., Institut of Nuclear Physics, Polish Academy of Sci., Poland
Datum a místo 03. 09. 2019 od 9,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Anna Minaeva
Téma disertace Scalable Scheduling Algorithms for Embedded Systems with Real-Time Requirements
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Školitel specialista Dr. Benny Akesson, MSc.
Oponenti Dr. Ing. Ramon Serna Oliver, TTTech Computertechnik AG, Vienna
Dr. Hamann Arne , Robert Bosch GmbH Stuttgart
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., VUT v Brně
Datum a místo 13. 09. 2019 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Seba Barto
Téma disertace Diagnostics of conductive adhesive joints and selected parts of adhesive assembly
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
Oponenti prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., FEI TU v Košiciach, Slovensko
doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 23. 09. 2019 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Stanislav Banáš
Téma disertace New models of high voltage semiconductor devices for radio frequencies
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. RNDr. Jan Voves, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 03. 10. 2019 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Aasem Ahmad
Téma disertace Optimized TDMA Scheduling Algorithms for Cluster-Tree WSNs
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Oponenti prof. Luís Almeida , Universidade do Porto
Hossein Fotouhi, PhD, Mälardalen University Västerås
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., MFF UK Praha
Datum a místo 08. 11. 2019 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN.E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Mgr. Marek Dvorožňák
Téma disertace Bridging the Gap Between Computer-Generated and Hand-Drawn Animation
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D
Oponenti prof. Ariel Shamir, IDC Herzlia, Israel
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D., MUNI Brno
Adrien Bousseau, Ph.D. , Inria Sophia – Antipolis
Datum a místo 18. 11. 2019 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-409 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Martin Plaček
Téma disertace Sledování vlastností bezolovnatých pájených spojů
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Školitel specialista Ing. David Bušek, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., FEI TU v Košiciach, Slovensko
doc. Ing. František Steiner, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. Jiří Starý, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 19. 11. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Filip Ježek
Téma disertace Model of Circulatory, Blood Gases Transport and Acid-base for Medical Simulators and Intensive Care Clinical Aid System
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel specialista doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Oponenti Prof. Stephen Edward Rees, Aalborg University
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, PhD., Ústav patologické fyziologie, 1.lékařská fakulta UK
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
Datum a místo 21. 11. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN: G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Karel Čemus
Téma disertace Aspect-driven Development of Enterprise Information Systems
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Tomáš Černý, MSc., Ph.D.
Oponenti Prof. Ivan Luković., University of Novi Sad
Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ing. Michal Valenta, Ph.D., FIT ČVUT
Datum a místo 27. 11. 2019 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Patrik Vacula
Téma disertace Optimization of power MOSFET devices suitable for integrated circuits
Studijní obor 2612V015 Elektronika
Školitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc., FEI STU v Bratislavě, Slovensko
Datum a místo 28. 11. 2019 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Daněk
Téma disertace Design of wear resistant coatings for high temperature industrial applications
Studijní obor 2602V009 - Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.
Oponenti Dr. Sandra Carvalho, Department of Physics, University of Minho, Portugal
Dr. Brian Mellor, MA, PhD, CEng, MIM, Engineering, University of Southampton, U.K.
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU Brno
Datum a místo 29. 11. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. KN: E - 14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Mgr. Michal Hroch
Téma disertace Algebraic and measure-theoretic properties of the structures close to Boolean algebras
Studijní obor 3901V021 Matematické inženýrství
Školitel prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc.
Oponenti prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Matematický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
RNDr. Milan Matoušek, Ph.D., Praha
prof. RNDr. Josef Tkadlec, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 03. 12. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. B - 523, katedra matematiky CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Elizaveta Saifutdinova
Téma disertace Automatic Sleep EEG Pattern Detection
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel specialista Ing. Václav Gerla, Ph.D.
Oponenti prof. Dr.-Ing. habil. Jens Haueisen, Technische Universität Ilmenau
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., FEL ČVUT
doc. MUDr. Jakub Otáhal, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Datum a místo 05. 12. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN: G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Václav Navrátil
Téma disertace Positioning and Data Fusion Algorithms for Radionavigation Systems
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. František Vejražka, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.
Oponenti Prof. Terry Moore, University of Nottingham, UK
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Günter W. Hein, Universität der Bundeswehr München
Ing. Petr Pánek, CSc., DICOM s. r.o., Uherské Hradiště
Datum a místo 09. 12. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Daria Miliaieva
Téma disertace Assembly and optoelectronic properties of nanodiamond-dye composites
Studijní obor 2602V009 - Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Školitel specialista doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Oponenti prof. Robert Bogdanowicz, PhD. DSc. EE, Gdansk University of Technology, Poland
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Chemická fakulta VUT v Brně
doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Datum a místo 12. 12. 2019 od 13,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Petra Matunová
Téma disertace Study and simulation of molecular interactions on diamond surfaces
Studijní obor 2602V009 - Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Vít Jirásek, Ph.D.
Oponenti prof. Robert Bogdanowicz, PhD. DSc. EE, Gdansk University of Technology, Poland
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Chemická fakulta VUT v Brně
RNDr. Jiří Pfleger, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 12. 12. 2019 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Kudláček, DiS.
Téma disertace Dynamics and functional organization of neuronal populations in epileptic brain
Studijní obor 2602V013 Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. MUDr. Přermysl Jiruška, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Aleš Procházka, CSc., ÚPŘT VŠCHT v Praze
RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
dr hab. Piotr Suffczyński, Faculty of Physics, University of Warsaw, Poland
Datum a místo 14. 01. 2020 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Petr Mizera
Téma disertace Applying articulatory features within speech recognition
Studijní obor 2602V013 Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
Oponenti prof. Ing. Josef Psutka, CSc., FAV ZČU v Plzni
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc., ÚPŘT VŠCHT v Praze
Datum a místo 23. 01. 2020 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Šramka
Téma disertace Artificial Neural Network Application in Ophthalmology
Studijní obor 2602V013 Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Jana Tučková, CSc.
Školitel specialista MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Josef Psutka, CSc., FAV ZČU v Plzni
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, Dětská oční klinika FN Brno
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
Datum a místo 23. 01. 2020 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Pavel Puričer
Téma disertace ADS-B signal processing improvement in difficult environment
Studijní obor 3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
Oponenti doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D., FVT Univerzita obrany v Brně
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., FEI Univerzita Pardubice
Ing. Vítězslav Krčmář, PhD., T-CZ, a.s., Pardubice
Datum a místo 10. 02. 2020 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Libor Straka
Téma disertace Pokročilé metody využití synchrofázorů v elektroenergetice
Studijní obor 3907V001 Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Školitel specialista Ing. Jan Švec, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., D.Eng. h. c., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
Ing. Andrew Kasembe, Ph.D., ČEPS, a.s.
Datum a místo 14. 02. 2020 od 9,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Jan Kohout - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Representation of Communication in Computer Networks Security
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Martin Rehák, Ph,D.
Oponenti prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., FIT ČVUT v Praze
Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Dr. Pascal Shöttle, Die Unternehmerische Hochschule MCI, Innsbruck
Datum a místo 18. 05. 2020 od 13.00 hod.
v místnosti č.  Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese petr.benda@fel.cvut.cz do pátku 15.5.2020, 16.OO hod.

Jméno a příjmení Ing. Javier Alejandro Aldana Iuit - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Relevant Shot Detection with Local Features for Video Re-ranking
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Školitel specialista doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Oponenti Professor Heikki Kälviäinen , Lappeenranta-Lahti University of Technology
Dr. Jasna Maver, izr. prof. , University of Ljubljana
doc. Ing. Martin Čadík, PhD. , VUT v Brně
Datum a místo 11. 06. 2020 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do 10. 6. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do středy 10. 6. 2020 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Vladimír Horyna - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Virtual sensors for data validation and performance monitoring
Studijní obor 2601V006 Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D., FEKT VUT v Brně
prof. Pasquale Daponte, Dr. h. c., University of Sannio, Benevento, Italy
Ing. Jindřich Liška, Ph.D., ZČU v Plzni, NTC
Datum a místo 11. 06. 2020 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese holubjan@fel.cvut.cz.

Jméno a příjmení Ing. Jan Auersvald - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Vylepšený systém pro měření výšky
Studijní obor 3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel doc. Ing. Farel Draxler, CSc.
Školitel specialista Ing. Martin Šipoš, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., FVT, Univerzita obrany v Brně
doc. Ing. Róbert Bréda, PhD., Letecká fakulta TU v Košiciach
Ing. Petr Kaňovský, Ph.D., Honeywell International s.r.o., Brno
Datum a místo 16. 06. 2020 od 13,30 hod.
v místnosti č. T2: A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese holubjan@fel.cvut.cz.

Jméno a příjmení Mgr. Matěj Novotný
Téma disertace Analysis in Banach spaces
Studijní obor 3901V021 Matematické inženýrství
Školitel prof. Mgr. Petr Hájek, DrSc.
Oponenti doc. RNDr. Marián Fabian, DrSc., Matematický ústav AV ČR
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D., MFF UK Praha
doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 18. 06. 2020 od 14,00 hod.
v místnosti č. JP:B - 523 CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Alexandr Laposa - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Chemické senzory na pevných a flexibilních substrátech
Studijní obor 2612V015 Elektronika (doktorský)
Školitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Oponenti doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc., FEI STU v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 23. 06. 2020 od 16,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese janicev@fel.cvut.cz nejpozději do 23. 6. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: husak@fel.cvut.cz nejpozději do 23. 6. 2020 do 12.00 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Martin Ševčík - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Řízení experimentálních aparatur pro ultrazvukovou diagnostiku materiálů
Studijní obor 2612V015 Elektronika (doktorský)
Školitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Oponenti doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc., FEL ČVUT v Praze
PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., MFF UK Praha
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., TF ZČU v Praze
Datum a místo 23. 06. 2020 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese janicev@fel.cvut.cz nejpozději do 23. 6. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: husak@fel.cvut.cz nejpozději do 23. 6. 2020 do 12.00 hodin.

Jméno a příjmení Ing. David Mareš - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Optické periodické planární struktury s povrchovým tvarováním polymerové vrstvy
Studijní obor 2612V015 Elektronika (doktorský)
Školitel doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc.
Oponenti prof. Ing. František Uherek, CSc., FEI STU v Bratislave
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D., VŠCHT Praha
Datum a místo 23. 06. 2020 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese janicev@fel.cvut.cz nejpozději do 23. 6. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: husak@fel.cvut.cz nejpozději do 23. 6. 2020 do 12.00 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Lonský - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Analysis and synthesis of antenna arrays with respect to mutual coupling and beamforming
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Jan Kraček, Ph.D.
Oponenti Dr. Eva Antonino Daviu, Universitat Politecnica de Valencia, Spain
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. Jan Eichler, Ph.D., Dassault Systemes Dolní Břežany
Datum a místo 25. 06. 2020 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 104 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 25. 6. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 25. 6. 2020 do 12.00 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Robert Pěnička - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Data Collection Planning For Aerial Vehicles
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Školitel specialista prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., MFF UK Praha
Assoc. Prof. Sivakumar Rathinam, Texas A&M University
Assoc. Prof Jesús Capitán Fernandéz, Universidad de Sevilla
Datum a místo 30. 06. 2020 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do 29. 6. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 29. 6. 2020 do 12.00 hodin.

Jméno a příjmení RNDr. Jan Stria - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Visual Perception of Garments for their Robotic Manipulation
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Školitel specialista doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D.
Oponenti Prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
Dr. Gerardo Aragon-Camarasa , University of Glasgow
Dr. Robert Haschke, Universität Bielefeld
Datum a místo 02. 07. 2020 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN: E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do 1. 7. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 1. 7 2020 do 12.00 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Jiří Anýž
Téma disertace Analysis of biochemical data
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc
Oponenti Prof. David Cuesta Frau, Polytechnic University of Valencia
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. , Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze
Datum a místo 19. 08. 2020 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN: E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Tománek, MBA.
Téma disertace Multidimensional Cloud Latency Monitoring and Applications
Studijní obor 2601V013 Telekomunikační technika
Školitel Dr. Mgr. Lukáš Kencl
Oponenti Ing. Jiří Navrátil, CSc., CESNET, z.s.p.o.
prof. Dr.-Ing. Georg Carle, Technische Universität München, Germany
prof. Steve Uhlig, University of London, UK
Datum a místo 31. 08. 2020 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese simak@fel.cvut.cz nejpozději do 31. 8. 2020 do 14:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: zahradni@fel.cvut.cz nejpozději do 31. 8. 2020 do 14 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Hégr
Téma disertace On Bandwidth-Delay-Constrained Least-Delay-Variation Problem in Smart Grid Ethernet Networks
Studijní obor 2601V013 Telekomunikační technika
Školitel doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD., FEI STU v Bratislavě
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D., FIT ČVUT v Praze
Datum a místo 31. 08. 2020 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení MSc. Catalina Burtscher
Téma disertace Design, Modelling and Optimisation of Passive Optical Components
Studijní obor 2601V013 Telekomunikační technika
Školitel Ing. Michal Lucki, Ph.D.
Školitel specialista Dr. habil. Dana Seyringer, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Milan Dado, PhD., FEIT ŽU v Žilině, Slovensko
Datum a místo 31. 08. 2020 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. James Brandon Pritts - DISTANČNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Methods for the Rectification of Imaged Coplanar Repeated Patterns
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Školitel specialista RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.
Oponenti Prof. Fredrik Kahl, Chalmers University of Technology, Gothenburg
Dr. Magnus Oskarsson, Lund University
Branislav Micusik, MSc., Ph.D., , Snap Inc. Vienna
Datum a místo 15. 09. 2020 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do 14. 9. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do středy 14. 9. 2020 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Anna Pidnebesna
Téma disertace Statistical analysis of the spatiotemporal processes
Studijní obor 3901V021 Matematické inženýrství
Školitel doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., Lékařská fakulta v Hradci Králové UK
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc., MFF UK Praha
Ing. Michal Mikl, Ph.D., CEITEC MUNI Brno
Datum a místo 15. 09. 2020 od 14,00 hod.
v místnosti č. JP:B - 515 CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Havlíček - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Scatterer arrays for Chipless RFID
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Jan Macháč, DrSc.
Oponenti prof. Gaetano Marrocco, Ph.D., University of Roma Tor Vergata, Italy
Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Vadim Závodný, Ph.D., ON Semiconductor CR, s.r.o.
Datum a místo 22. 09. 2020 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese xzvanove@fel.cvut.cz do úterý 22.9.2020, 12.00 hod.

Jméno a příjmení Ing. Martin Haase - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Interference of coherent signals in microwave measurements
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.
Oponenti prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT v Brně
Ing. Martin Hudlička, Ph.D., Český metrologický institut
Ing. Milan Příhoda, Ph.D., CST - Computer Simulation Technology GmbH
Datum a místo 22. 09. 2020 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese xzvanove@fel.cvut.cz do úterý 22.9.2020, 12.00 hod.

Jméno a příjmení Ing. Karel Horák - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Scalable Algorithms for Solving Stochastic Games with Limited Partial Observability
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.
Školitel specialista prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
Oponenti prof. Jilles S. Dibangoye, INSA Lyon
Dr. Fei Fang, Carnegie Mellon University, Pittsburgh
Dr. Frans A. Oliehoek, TU Delft
Datum a místo 24. 09. 2020 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese petr.benda@fel.cvut.cz do úterý 22.9.2020, 12.00 hod

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Pospíšil - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Test suit optimization for automotive integration testing
Studijní obor 2601V006 Měřicí technika
Školitel doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta ČZU
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha
Datum a místo 13. 10. 2020 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3-318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese holubjan@fel.cvut.cz do úterý 13.10.2020, 12.00 hod.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.