Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Petr Mizera
Téma disertace Applying articulatory features within speech recognition
Studijní obor 2602V013 Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
Oponenti prof. Ing. Josef Psutka, CSc., FAV ZČU v Plzni
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc., ÚPŘT VŠCHT v Praze
Datum a místo 23. 01. 2020 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Šramka
Téma disertace Artificial Neural Network Application in Ophthalmology
Studijní obor 2602V013 Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Jana Tučková, CSc.
Školitel specialista MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Josef Psutka, CSc., FAV ZČU v Plzni
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, Dětská oční klinika FN Brno
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
Datum a místo 23. 01. 2020 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Pavel Puričer
Téma disertace ADS-B signal processing improvement in difficult environment
Studijní obor 3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
Oponenti doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D., FVT Univerzita obrany v Brně
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., FEI Univerzita Pardubice
Ing. Vítězslav Krčmář, PhD., T-CZ, a.s., Pardubice
Datum a místo 10. 02. 2020 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Libor Straka
Téma disertace Pokročilé metody využití synchrofázorů v elektroenergetice
Studijní obor 3907V001 Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Školitel specialista Ing. Jan Švec, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., D.Eng. h. c., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
Ing. Andrew Kasembe, Ph.D., ČEPS, a.s.
Datum a místo 14. 02. 2020 od 9,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Auersvald
Téma disertace Vylepšený systém pro měření výšky
Studijní obor 3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel doc. Ing. Farel Draxler, CSc.
Školitel specialista Ing. Martin Šipoš, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., FVT, Univerzita obrany v Brně
doc. Ing. Róbert Bréda, PhD., Letecká fakulta TU v Košiciach
Ing. Petr Kaňovský, Ph.D., Honeywell International s.r.o., Brno
Datum a místo 20. 03. 2020 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.