Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Seba Barto
Téma disertace Diagnostics of conductive adhesive joints and selected parts of adhesive assembly
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
Oponenti prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., FEI TU v Košiciach, Slovensko
doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 23. 09. 2019 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Stanislav Banáš
Téma disertace New models of high voltage semiconductor devices for radio frequencies
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. RNDr. Jan Voves, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 03. 10. 2019 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.