ČeskyEnglish

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Marek Šmíd
Téma disertace OnGIS: Ontology-Based Geospatial Data Integration and Retrieval
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc.
Školitel specialista Ing. Petr Křemen Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Petr Berka, CSc. , Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Zdeněk Zdráhal, CSc., The Open University Milton Keynes, UK
Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Datum a místo 09. 03. 2017 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Petr Novák
Téma disertace Design and Integration of Simulation Models for Industrial Systems
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Ing. Radek Šindelář, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. , VUT Brno
Ing. Pavel Tichý, Ph.D. , Rockwell Automation Praha
Dipl.-Ing. Dr. techn- Thomas Strasser, Austrian Institute of Technology, Vienna
Datum a místo 09. 03. 2017 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Šantin
Téma disertace Numerical Algorithms of Quadratic Programming for Model Predictive Control
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
Oponenti prof. Mikael Johansson, MSc., PhD. , KTH Stockholm
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., STU v Bratislave
Ing. David Horák, PhD., VŠB-Technická univerzita Ostrava
Datum a místo 10. 03. 2017 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Dominik Štorek
Téma disertace Source Localization by Virtual Acoustic Reality: Differential Head-Related Transfer Function as a One-Channel Positioning Method
Studijní obor Akustika
Školitel prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
Školitel specialista Ing. František Rund, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava
doz. Dr. Piotr Majdak, Acoustics Research Institute, The Austrian Academy of Sciences
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 24. 03. 2017 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. David Černý
Téma disertace Algorithms for Analysis of Nonlinear High-Frequency Circuits
Studijní obor Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.
Oponenti prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka, FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D., FIT ČVUT v Praze
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., Univerzita obrany v Brně
Datum a místo 30. 03. 2017 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Radoslav Sokol
Téma disertace Methods for balancing electricity generation from renewables on the electricity markets
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc.
Školitel specialista Ing. Július Bemš, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., ČVUT FEL v Praze
Ing. Karel Vinkler, MBA, ČEPS, a.s.
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., University of New York in Prague
Datum a místo 31. 03. 2017 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Martin Blažek
Téma disertace Algorithms for Image Processing of Crowded Fields in Astronomy
Studijní obor Radioelektronika
Školitel doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Alberto Javier Castro-Tirado, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Granada, Spain
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav MFF UK v Praze
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 03. 04. 2017 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení MUDr. Jan Fiala
Téma disertace Racionální ekonomické rozhodování
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., Ekonomická fakulta TU v Liberci
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
Datum a místo 07. 04. 2017 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Vecka
Téma disertace Modelling of impacts of CO2 auctions on the district heating sector
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., MŽP ČR
Datum a místo 07. 04. 2017 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.