Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Antonín Pošusta
Téma disertace Surface EMG Signal Decomposition into Individual Action Potentials and its Use for Control
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Adam Sporka, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Roman Čmejla, CSc., FEL ČVUT v Praze
Rafal Zdunek, Ph.D., DSc., Wroclaw University of Science and Technology
Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 20. 05. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Josef Náhlík
Téma disertace Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
Oponenti prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., PřF UJEP v Ústí nad Labem
doc. Ing. Petr Macháč, CSc., VŠCHT Praha
RNDr. Zdeněk Výborný, CSc., Praha
Datum a místo 21. 05. 2019 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Selecký
Téma disertace Mixed-Reality and High-Fidelity Simulation in Autonomous Unmanned Aerial Systems
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Milan Rollo, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. , VUT Brno
doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D., NATO Modelling and Simulation Centre of Excellence, Roma
doc. Ing. Tomáš Svoboda,. Ph.D., Katedra kybernetiky FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 27. 05. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Laifr
Téma disertace Radiation tolerant power electronics for space applications
Studijní obor Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel doc. Ing. Karel Draxler, CSc.
Školitel specialista Dr. Ing. Pavel Trávníček
Oponenti prof. Ing. Milan Štork, CSc., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. František Adamčík, CSc., Letecká fakulta TU v Košiciach, Slovensko
pplk. doc. Ing. Michal Dub, Ph.D., FVT Univerzita obrany v Brně
Datum a místo 28. 05. 2019 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vladimír Molata
Téma disertace Advanced Power Management for Portable Devices
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT v Brně
Ing. Šándor Petenyi, Ph.D., ST Mictroelectronics, Praha
Ing. Daniel Arbet, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
Datum a místo 29. 05. 2019 od 15,30 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Nápravník
Téma disertace An Automated Method for Calibration of Models of Integrated ESD Protection Structures
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Viera Stopjaková, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., TF ČZU v Praze
Ing. Roman Prokop, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 29. 05. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vlastimil Kotě
Téma disertace Design of True Random Number Generators Suitable for Integrated Circuits
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Lukáš Nagy, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
Datum a místo 29. 05. 2019 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Náhlík
Téma disertace Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Školitel specialista Ing. Ondřej Šubrt, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Milan Štork, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Dáša Tichá, Ph.D., EF Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D., FD ČVUT v Praze
Datum a místo 04. 06. 2019 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Marek
Téma disertace Analysis and modeling of the modern charge pump circuits
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Školitel specialista Ing. Ondřej Šubrt, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., FVT Univerzita obrany Brno
doc. Ing. Josef Dobeš, CSc., FEL ČVUT v Praze
Ing. Jan Bičák, Ph.D., Allegro MicroSystems Europe Limited, Praha
Datum a místo 04. 06. 2019 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Bednář
Téma disertace Quality Evaluation Methods for Advanced Optical Materials
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze
RNDr. Pavel Koten, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 07. 06. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ondrej Krivosudský
Téma disertace Radiofrequency and microwave properties of protein structures
Studijní obor Radioelektronika
Školitel Ing. Michal Cifra, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Jan Vrba, CSc.
Oponenti prof. Jack Tuszynski, University of Alberta, Edmonton, Canada
Mgr. Martin Kempa, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 07. 06. 2019 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Kroutil
Téma disertace Senzorová matice pro detekci plynů s nanokompozitními materiály
Studijní obor Elektronika
Školitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Oponenti doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., TF ČZU v Praze
Datum a místo 10. 06. 2019 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Zálešák
Téma disertace Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.
Školitel specialista Ing. Petr Žák, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
prof. Ing. Alfons Smola, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Datum a místo 10. 06. 2019 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Valeriya Tuzikova
Téma disertace The use of FACTS technologies for minimizing power losses and improvement of power stability in electrical grids
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Školitel specialista Ing. Jan Švec, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Rainer Haller, Dr., OTH Regensburg a FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
Ing. Igor Chemišinec, Ph.D. MBA, OTE ČR, a.s.
Datum a místo 11. 06. 2019 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Barkman
Téma disertace Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu
Studijní obor Elektronika
Školitel doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. František Uherek, PhD., FEI STU v Bratislave, Slovensko
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Dr. Ing. Martin Míka, VŠCHT Praha
Datum a místo 12. 06. 2019 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Bruna
Téma disertace Measurement of pilot's performance in emergency situations
Studijní obor Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., Fakulta informatiky MU v Brně
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze
Dr. rer. nat. Lewis Chuang, LMU München, Germany
Datum a místo 19. 06. 2019 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Ivana Hrebíková
Téma disertace Application of electron-light-wave analogy into metamaterials
Studijní obor Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Jan Macháč, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., FJFI ČVUT v Praze
doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D., MFF UK Praha
Datum a místo 24. 06. 2019 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Němeček
Téma disertace Analyte detection techniques based on specialty optical fibers
Studijní obor Radioelektronika
Školitel Ing. Matěj Komanec, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Radim Šifta, Ph.D., NETWORK GROUP, s.r.o.
Datum a místo 24. 06. 2019 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Sixta
Téma disertace Probabilistic Models for Joint Segmentation, Detection and Tracking
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Boris Flach Dr. rer. nat. habil.
Oponenti Dr. Florian Jug, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
prof. Bjoern Andres , University of Tübingen, & Bosch Center for Artificial Intelligence
Datum a místo 26. 06. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.