ČeskyEnglish

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Pavel Škoda
Téma disertace Photonic services for non-standard applications over all-optical networks
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing.Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Jan Radil, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., FEKT VUT v Brně
Ing. Pavel Peterka, Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i.
Ing. Jan Brouček, CSc., PROFiber Networking CZ, s.r.o.
Datum a místo 15. 09. 2017 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Michal Čáp, MSc.
Téma disertace Centralized and Decentralized Algorithms for Multi-Robot Trajectory Coordination
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
Školitel specialista Peter Novák Dr. rer. nat.
Oponenti doc. RNDr. Pavel Surynek, PhD, MFF UK Praha
prof. Gal A. Kaminka, Bar Ilan University, Israel
doc. Ing. Tomáš Svoboda, PhD., FEL ČVUT
Datum a místo 18. 09. 2017 od 13.00 hod.
v místnosti č. T2:: A4-104D Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Petr Nováček
Téma disertace Local navigation methods for metal detectors
Studijní obor Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Josef Blažek, CSc. , Vysoká škola bezpečnost. man. v Košiciach
prof. Ing. Milan Štork, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 26. 09. 2017 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. et Ing. Radim Kalfus
Téma disertace Optimalizace protokolů v mobilních sítích
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
Oponenti prof. Ing. Petr Moos, CSc., Fakulta dopravní ČVUT v Praze
prof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D., FEI STU v Bratislavě, Slovenská republika
Ing. Petr Vacek, Ph.D., Vodafone Czech Republic, a.s.
Datum a místo 26. 09. 2017 od 9,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Roman Hák
Téma disertace Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel Ing. Tomáš Zeman, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Pavol Podhradský, Ph.D., FEI STU v Bratislavě, Slovenská republika
doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita HK
Ing. Jaroslav Šaroch, Ph.D., Dial Telecom, a.s., Praha
Datum a místo 26. 09. 2017 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.