Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Bc. Michal Štolba, MRes.
Téma disertace Reveal or Hide: Information Sharing in Multi-Agent Planning
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel Ing. Antonín Komenda, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
Oponenti Prof. Ronen Brafman, Ben-Gurion University, Israel
Dr. Pavel Hubáček, Efi Arazi School of CS, Israel
Prof. Daniel Borrajo Millán , Universidad Carlos III de Madrid, Spain
Datum a místo 18. 12. 2017 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Mohammad Mushfiqul Alam
Téma disertace Adaptive Data Processing in Aircraft Control
Studijní obor Air Traffic Control
Školitel doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Školitel specialista prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oponenti prof. Dr.-Ing. Sergio Montenegro, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland
Assoc.prof. Maria Angeles Martin Prats, Ph.D., University of Seville, Spain
doc. Ing. Miloš Soták, Ph.D., Honeywell International, s.r.o., Brno
Datum a místo 15. 01. 2018 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Lustyk
Téma disertace Analysis of disfluency in pathological speech
Studijní obor Electrical Engineering Theory
Školitel prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Oponenti Privat Dozent Dr.-Ing. Tino Haderlein, Universität Erlangen-Nürnberg, Germany
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ing. Milan Rusko, Ph.D., Ústav informatiky SAV, Bratislava, Slovensko
Datum a místo 16. 01. 2018 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Sobotka
Téma disertace Methods for Verification and Validation of Automotive Distributed Systems
Studijní obor Measurement and Instrumentation
Školitel doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Oponenti Prof. Harald Schumny, PTB Braunschweig, Falkenstein, Germany
doc. Ing. Jan Janeček, CSc., FIT ČVUT v Praze
Ing. Aleš Cerman, Ph.D., EEH, HMI and ADAS, ŠKODA AUTO, a.s.
Datum a místo 18. 01. 2018 od 13:00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Petr Černek
Téma disertace Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik
Studijní obor Elektrotechnologie a materály
Školitel doc. Ing. Jan Urbánek, CSc.
Oponenti doc. Ing. František Steiner, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. David Šámal, Ph.D., ABB, spol. s r.o., Praha
Ing. Vratislav Žák, CSc., Praha
Datum a místo 19. 01. 2018 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ladislava Černá
Téma disertace Methods of faults indentification in photovoltaic systems
Studijní obor Electrotechnology and Materials
Školitel prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.
Oponenti prof. Ing. Vladimír Šály, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Jan Škorpil, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Vladislav Poulek, CSc., Technická fakulta ČZU v Praze
Datum a místo 19. 01. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Vigner
Téma disertace Přesný čas a synchronizace procesů v průmyslových distribuovaných systémech
Studijní obor Měřicí technika
Školitel doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
Oponenti prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc., FJFI ČVUT v Praze
Ing. Alexander Kuna, Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i.
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D., CESNET, z.s.p.o.
Datum a místo 23. 01. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.