ČeskyEnglish

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Jakub Fišer
Téma disertace Example-based Rendering of Hand-drawn Content
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D
Oponenti Dr. Ing. Tobias Ritschel, University College London
Dr. Pascal Barla, Université Bordeaux
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. , VUT v Brně
Datum a místo 31. 05. 2017 od 14.30 hod.
v místnosti č. KN:E-409 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Radek Malinský
Téma disertace Novel Web Metrics Based On Sentiment Analysis
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Oponenti prof. dr. dr.h.c. L.J.M. Rothkrantz, Delft University of Technology
doc. Ing. Kristína Machová, Ph.D., Technická univerzita v Košiciach
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. , MFF UK Praha
Datum a místo 31. 05. 2017 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Oldřich Slavata
Téma disertace Impact of IP channel parameters on the final quality of the transferred voice
Studijní obor Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Oponenti Dr. rer. nat. Nadja Schinkel-Bielefeld, Fraunhofer Institut IS, Erlangen, Germany
doc. Ing. Peter Počta, Ph.D., FEE, University of Zilina, Slovakia
prof. Ing. Jana Tučková, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 05. 06. 2017 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A3 - 316 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Karla Štěpánová
Téma disertace Hierarchical probabilistic model of language acquisition
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Oponenti prof. Angelo Cangelosi, University of Plymouth
RNDr. Martin Takáč, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Ing. Zdeněk Zdráhal, CSc, The Open University Milton Keynes
Datum a místo 16. 06. 2017 od 14.30 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Michael Písařík
Téma disertace Rare Earth Doped Fiber Lasers for Spectral Region about 2 Micrometers
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing.Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Pavel Peterka, Ph.D.
Oponenti Dr. Stefano Taccheo, Swansea University, Wales, United Kingdom
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
Dr. Antonio Lucianetti, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 19. 06. 2017 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Václav Kabourek
Téma disertace Objects characterization by means of wideband signals
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.
Školitel specialista Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.
Oponenti plk. doc. Ing. Libor Dražan, CSc., Fakulta vojenských technologií, UO v Brně
doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Vadim Závodný, Ph.D., ELDIS Pardubice, s.r.o.
Datum a místo 26. 06. 2017 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Hynek
Téma disertace Distributed algorithms for Wireless Physical Layer Network Coding self-organisation in cloud communication networks
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.
Oponenti prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc., FEI STU v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., FEL ZČU v Plzni
Ing. Petr Pánek, CSc., MESIT holding, a.s., Uherské Hradiště
Datum a místo 26. 06. 2017 od 13,30 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.