Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Alexander Yanushkevich
Téma disertace HVDC circuit breakers modeling in multiterminal grids
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Oponenti doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D., ČEPS, a.s.
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc., FEL ČVUT v Praze a ABB Switzerland
Datum a místo 10. 10. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: F1 - 114, katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Vyhnánek
Téma disertace Magnetic sensors and gradiometers for detection of objects
Studijní obor Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Školitel specialista Ing. Michal Janošek, Ph.D.
Oponenti Dr. Gábor Vértesy, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, SK
doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D., VŠB TU v Ostravě
Datum a místo 11. 10. 2018 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 316  Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.