Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Jan Fesl
Téma disertace Virtual Distributed Computing Systems and Their Applications
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Oponenti prof. Dr.-Ing. Martin Gaedke , Technische Universität Chemnitz
doc. Ing. Stanislav Racek, CSc, Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D. , IT4Innovations, Národní superpočítačové centrum, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Datum a místo 10. 05. 2018 od 12.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Petr Červenka
Téma disertace Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.
Oponenti prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., FMK, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, SK
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Praha
Ing. Milan Postler, Ph.D., FMZV VŠE v Praze
Datum a místo 11. 05. 2018 od 9,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Bc. Vladimír Křivka
Téma disertace Pokročilé návrhy elektromagnetických aktuátorů
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Milan Smetana, Ph.D., EF ŽU v Žiline, Slovensko
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl, FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 11. 05. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Kupka
Téma disertace Design and Implementation of Hybrid Magnetic Bearing Control Part
Studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc., ÚT AV ČR, v.v.i., FEL ČVUT v Praze
Dr. Ing. Jan Jára, Valeo autoklimatizace, k. s., Praha
Datum a místo 25. 05. 2018 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Petříček
Téma disertace Coupled Learning and Planning for Active 3D Mapping
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D
Školitel specialista doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Oponenti Prof. Jan-Olof Eklundh, Ph.D., KTH - Royal Institute of Technology
Assoc. Prof. Danijel Skočaj, Ph.D., University of Ljubljana
doc. Dr. Ing. Eduard Sojka, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Datum a místo 31. 05. 2018 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. David Matoušek
Téma disertace Návrhové metody rozměrově efektivních mikropříkonových nábojových pump
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Školitel specialista Ing. Ondřej Šubrt Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Milan Štork, CSc., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Dáša Tichá, Ph.D., EF Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., DPJP, Univerzita Pardubice
Datum a místo 04. 06. 2018 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.