ČeskyEnglish

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Lukáš Krasula
Téma disertace Quality Assessment Methodologies of Post-Processed Images
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Školitel specialista Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
Oponenti Dr. Fréderic Dufaux, Télécom ParisTech, Université Paris-Saclay, France
prof. Dragan Kukolj, Ph.D., Faculty of Tech. Sci., University of Novi Sad, Serbia
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., FEL, ZČU v Plzni
Datum a místo 20. 01. 2017 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Kostiantyn Antoniuk
Téma disertace Discriminative learning from partially annotated examples
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Školitel specialista Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Filip Železný, Ph.D., ČVUT v Praze, FEL
dr. Bogdan Savchynskyy, Institut für Künstliche Intelligenz, Dresden
Wojciech Kotłowski, Ph.D. , Poznań University of Technology
Datum a místo 24. 02. 2017 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Larisa Tarba
Téma disertace Quality control methods and tools for improvement of effectivenessof manufacturing processes
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
Školitel specialista Ing. Martin Molhanec, CSc.
Oponenti PhD. Eng. Cristina Stancu, University Politehnica of Bucharest, Romania
doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. Pavel Žák, Ph.D., UJV, a.s., Řež Husinec
Datum a místo 24. 02. 2017 od 11:00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.