Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Čeněk Albl
Téma disertace 3D reconstruction with time variant geometry
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Školitel specialista RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.
Oponenti Professor Adrien Bartoli , Université Clermont Auvergne
Professor Kostas Daniilidis , University of Pennsylvania
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. , VUT v Brně
Datum a místo 19. 08. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Filip Radenović, MSc.
Téma disertace Visual Retrieval with Compact Image Representations
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Oponenti Prof. John Collomosse, BSc., PhD., CEng. , University of Surrey
Diane Larlus, Ph.D., Naver Labs Europe, Meylan
Dr. Ing. Josef Šivic , Český institut informatiky a robotiky
Datum a místo 28. 08. 2019 od 14.00 hod.
v místnosti č. Zasedací místnost KN:G-205, katedra kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Anna Minaeva
Téma disertace Scalable Scheduling Algorithms for Embedded Systems with Real-Time Requirements
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Školitel specialista Dr. Benny Akesson, MSc.
Oponenti Dr. Ing. Ramon Serna Oliver, TTTech Computertechnik AG, Vienna
Dr. Hamann Arne , Robert Bosch GmbH Stuttgart
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., VUT v Brně
Datum a místo 13. 09. 2019 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.