Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Ondřej Zoubek
Téma disertace Application of Field Progammable Gate Arrays in Sophisticated Control Structures of Electric Drives
Studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel Ing. Jiří Zděnek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc., VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc., Regionální technologický institut, ZČU v Plzni
Ing. Josef Cibulka, CSc., CRRC s.r.o., Praha
Datum a místo 28. 08. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jakub Cinert
Téma disertace Study of mechanisms of the Spark Plasma Sintering technique
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. Ing. Václav Bouda, CSc.
Školitel specialista Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jan Suchánek, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze
doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D., FCHT VŠCHT v Praze
Ing. Hynek Hadraba, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno
Datum a místo 30. 08. 2018 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Radek Hronza
Téma disertace Řízení výkonnosti v akademickém prostředí
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Školitel specialista Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc., FD ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. Ivana Šabatová, Ph.D., sabi consulting s.r.o., Praha
Datum a místo 07. 09. 2018 od 9,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.