Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Petr Gronát, MSc.
Téma disertace Place Recognition by Per-Location Classifiers
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Školitel specialista Dr. Ing. Josef Šivic
Oponenti prof. Jana Košecká, George Mason University, Fairfax
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D., DCGM FIT BUT, Brno
Dr. Torsten Sattler , ETH Zürich
Datum a místo 30. 10. 2017 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Mgr. František Macholda, MBA
Téma disertace Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Školitel specialista Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA
Oponenti prof. Ing. František Janíček, Ph.D., FEI STU v Bratislave, Slovensko
doc. Ing. Emil Dvorský, CSc., FEL ZČU v Plzni
Ing. Marek Piskač, Ph.D., Pražská teplárenská, a.s., Praha
Datum a místo 03. 11. 2017 od 9,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Štěpán Kratochvíl
Téma disertace System imbalance forecast
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Oponenti doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
prof. Reinhard Haas, Vienna University of Technology, Vienna, Austria
Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D., Ernst & Young, s.r.o.
Datum a místo 08. 11. 2017 od 9,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení RNDr. Jan Tožička
Téma disertace Multi-Agent Planning by Plan Set Intersection
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
Školitel specialista Ing. Antonín Komenda, Ph.D.
Oponenti doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. , Masarykova univerzita Brno
doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D., National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo
prof. Leo Thomas McCluskey, Ph.D., University of Huddersfield
Datum a místo 14. 11. 2017 od 12.30 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Marek Sedláček
Téma disertace Identification of femtocells in mobile networks
Studijní obor Telekomunikační technika
Školitel Ing. Robert Bešťák, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Vít Novotný, CSc., FEKT VUT v Brně
Ing. Zuzana Vránová, Ph.D., Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany
Datum a místo 23. 11. 2017 od 9,00 hod.
v místnosti č. T2:A4 - 505 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.