ČeskyEnglish

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. David Černý
Téma disertace Algorithms for Analysis of Nonlinear High-Frequency Circuits
Studijní obor Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.
Oponenti prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka, FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D., FIT ČVUT v Praze
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., Univerzita obrany v Brně
Datum a místo 30. 03. 2017 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Eduard Bakštein
Téma disertace Deep Brain Recordings in Parkinson's Disease: Processing, Analysis and Fusion with Anatomical Models
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Školitel specialista prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Oponenti prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
doc. Ing. David Cuesta Frau, Ph.D., Universitat Politècnica de València
doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Datum a místo 31. 03. 2017 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Radoslav Sokol
Téma disertace Methods for balancing electricity generation from renewables on the electricity markets
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc.
Školitel specialista Ing. Július Bemš, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., ČVUT FEL v Praze
Ing. Karel Vinkler, MBA, ČEPS, a.s.
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., University of New York in Prague
Datum a místo 31. 03. 2017 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Martin Blažek
Téma disertace Algorithms for Image Processing of Crowded Fields in Astronomy
Studijní obor Radioelektronika
Školitel doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Alberto Javier Castro-Tirado, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Granada, Spain
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav MFF UK v Praze
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 03. 04. 2017 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení MUDr. Jan Fiala
Téma disertace Racionální ekonomické rozhodování
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., Ekonomická fakulta TU v Liberci
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví
Datum a místo 07. 04. 2017 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jiří Vecka
Téma disertace Modelling of impacts of CO2 auctions on the district heating sector
Studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Školitel prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., MŽP ČR
Datum a místo 07. 04. 2017 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Michal Borský
Téma disertace Robust recognition of strongly distorted speech
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
Oponenti prof. Ing. Milan Sigmund, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
doc. Ing. Josef Chaloupka, CSc., FMIM, Technická univerzita v Liberci
Datum a místo 10. 04. 2017 od 13,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jan Bartošek
Téma disertace Prosody Utilization in Continuous Speech Recognition
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel Ing. Václav Hanžl, CSc.
Oponenti prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Fonetický ústav, FF UK v Praze
Ing. Petr Horák, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 10. 04. 2017 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Lukeš
Téma disertace Super-resolution microscopy live cell imaging and image analysis
Studijní obor Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Školitel specialista Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Jörg Enderlein, Georg-August University Göttingen, Germany
prof. Dr. Markus Sauer, Julius-Maximilians University Würzburg, Germany
prof. Martin Hof, Dr. DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 18. 04. 2017 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Rudolf Bayer
Téma disertace Analýza mnohonásobných odrazů v soustavě nedifuzních povrchů
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
prof. Ing. Alfonz Smola, Ph.D., FEI STU v Bratislavě, Slovensko
doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Brno
Datum a místo 20. 04. 2017 od 11,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Petr Mareček
Téma disertace Nové trendy v konceptu Smart grid
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Oponenti prof. Ing. Juraj Altus, Ph.D., FEL ŽU v Žilině, Slovensko
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Datum a místo 20. 04. 2017 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Michal Dvořák
Téma disertace Long-term combined heat and power production and trade planning
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel Ing. Petr Havel, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc., VŠE v Praze
Pascale Bendotti, Ph.D. , EDF R&D, France
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc., UTIA AV ČR Praha
Datum a místo 21. 04. 2017 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Malík
Téma disertace Demand Side Management System for Optimizing Operation of Power Grids with Renewable Energy Sources
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel Ing. Petr Havel, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., ČVUT v Praze, FEL
doc. M.Sc. Daniel Georgiev, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Olivier Beaude, Ph.D. , EDF – R&D, Paris, France
Datum a místo 21. 04. 2017 od 8.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.