ČeskyEnglish

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Martina Ovčaří (rozená Nejepsová)
Téma disertace Analýza promluv dětí s vývojovou dysfázií
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Oponenti prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc., FEKT VUT v Brně
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN
Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D., Hudební fakulta HAMU v Praze
Datum a místo 02. 05. 2017 od 11:00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Grill
Téma disertace Combining Network Anomaly Detectors
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Martin Rehák, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. , AV ČR, ÚTIA
Ing. Patrick Bas, Ph.D. , Univeristé de Lille
prof. RNDr. Václav Matyáš, MSc., Ph.D., Masarykova univerzira Brno
Datum a místo 05. 05. 2017 od 8.30 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Karel Bartoš
Téma disertace Network Traffic Representations for Adaptive Intrusion Detection
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel Ing. Martin Rehák, Ph.D.
Oponenti Dr. Jose Such, Cyber Security MSc., King’s College London
prof. RNDr. Václav Matyáš, MSc, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
Dr. Blake Anderson, Cisco Systems ASRG, San Jose
Datum a místo 05. 05. 2017 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.