Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Tomáš Lonský
Téma disertace Analysis and synthesis of antenna arrays with respect to mutual coupling and beamforming
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Jan Kraček, Ph.D.
Oponenti Dr. Eva Antonino Daviu, Universitat Politecnica de Valencia, Spain
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. Jan Eichler, Ph.D., Dassault Systemes Dolní Břežany
Datum a místo 27. 04. 2020 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Jan Kohout
Téma disertace Representation of Communication in Computer Networks Security
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Martin Rehák, Ph,D.
Oponenti prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., FIT ČVUT v Praze
Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Dr. Pascal Shöttle, Die Unternehmerische Hochschule MCI, Innsbruck
Datum a místo 18. 05. 2020 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.