ČeskyEnglish

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Václav Turoň
Téma disertace Popis metod spektrální analýzy založené na Zolotarevých polynomech
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
Školitel specialista prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
Oponenti Ing. Jaromír Braun, DrSc., důchodce
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc., VŠCHT v Praze
prof. Ing. Milan Štork, CSc., FEL ZČU v Plzni
Datum a místo 28. 06. 2017 od 11:00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Ivo Herman
Téma disertace Scaling in vehicle platoons
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Školitel specialista doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Oponenti Prof. Bassam Bamieh, University of California Santa Barbara
Prof. Dr.-Ing. Jan Lunze, Ruhr Universität Bochum
Prof. Karl Henrik Johansson, Ph.D. , KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
Datum a místo 31. 07. 2017 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.