Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Tomáš Vojíř
Téma disertace Short-Term Visual Object Tracking in Real-Time
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Oponenti Prof. Pascal Fua, EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne
Prof. Rita Cucchiara, Università di Modena e Reggio Emilia
Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D, VUT v Brně
Datum a místo 28. 02. 2018 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN.E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Aleš Havránek
Téma disertace Algoritmy řízení magnetovacího procesu kompenzačních ferometrů
Studijní obor Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Jozef Sláma, CSc., FEI STU Bratislava, Slovensko
prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Petr Kašpar, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 08. 03. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Karel Frajták
Téma disertace Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Školitel specialista Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Kamal Z. Zamli, Universiti Malaysia Pahang
doc. Ing. Valentino Vranič, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Datum a místo 15. 03. 2018 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Petr Mašek
Téma disertace Multi-coincidence System of Ionization Radiation Detectors Based on Advanced Position Sensitive Detectors
Studijní obor Elektronika
Školitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Školitel specialista Ing. Jan Jakůbek, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Technická fakulta ČZU v Praze
Ing. Ondřej Ploc, Ph.D., ÚJF AV ČR, v.v.i.
RNDr. Zdeněk Výborný, CSc., Praha
Datum a místo 15. 03. 2018 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Libor Pína
Téma disertace Diody s rychlým zotavením na bázi katodových mikrosvodů
Studijní obor Elektronika
Školitel prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
Ing. Radim Špetík, Ph.D., ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Datum a místo 15. 03. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jakub Cikhardt
Téma disertace High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors
Studijní obor Plasma Physics
Školitel doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., MFF UK v Praze
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Slawomir Jednoróg, D.Sc., Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Poland
Datum a místo 16. 03. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Michal Uřičář
Téma disertace Multi-view Facial Landmark Detection
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Oponenti Prof. Josef Kittler, University of Surrey
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., ÚTIA AV ČR
Prof. Dr. Radu Patrice Horaud, INRIA Grenoble Rhône-Alpes
Datum a místo 27. 03. 2018 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN.E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.