Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení RNDr. Jan Stria - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Visual Perception of Garments for their Robotic Manipulation
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Školitel specialista doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D.
Oponenti Prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
Dr. Gerardo Aragon-Camarasa , University of Glasgow
Dr. Robert Haschke, Universität Bielefeld
Datum a místo 02. 07. 2020 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN: E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Případní zájemci z řad veřejnosti mohou požádat o zpřístupnění videopřenosu obhajoby na adrese houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do 1. 7. 2020 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 1. 7 2020 do 12.00 hodin.

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.