Seznam studijních oborů

KKOV: P 2612
Doktorský studijní program: Elektrotechnika a informatika
PhD Programme: Electrical Engineering and Information Technology

Kód KKOV Studijní obor
Branch of study
Předseda oborové rady oboru
Chairperson of the Branch Board
2609V001 Akustika
Acoustics
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony
Electric Machines, Apparatus and Drives
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
3907V001 Elektroenergetika
Electric Power Engineering
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
2612V015 Elektronika
Electronics
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
2602V009 Elektrotechnologie a materiály
Electrotechnology and Materials
prof. Ing. Václav Papež, CSc.
1701V011 Fyzika plazmatu
Plasma Physics
doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
2612V025 Informatika a výpočetní technika
Information Science and Computer Engineering 
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
3901V021 Matematické inženýrství
Mathematical Engineering
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
2601V006 Měřicí technika
Measurement and Instrumentation
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Air Traffic Control
doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
2601V010 Radioelektronika
Radioelectronics
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
2612V042 Řídicí technika a robotika
Control Engineering and Robotics
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
2608V003 Řízení a ekonomika podniku
Business Management and Economics
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
2601V013 Telekomunikační technika
Telecommunication Engineering
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
2602V013 Teoretická elektrotechnika
Electrical Engineering Theory
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
3902V035 Umělá inteligence a biokybernetika
Artificial Intelligence and Biocybernetics
doc. Dr. Ing. Radim Šára
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.