Oborová rada studijního oboru 2601V010 "Radioelektronika"

Nová ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 8. 2. 2017 s platností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2019.

Předseda: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. K 13117
Místopředseda: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. vedoucí K 13137
Členové: doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. K 13137
prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. K 13117
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. VUT v Brně, FEKT
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. K 13117 a Státní zdravotní ústav v Praze
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka VUT v Brně, FEKT
doc. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. VUT v Brně, FEKT
prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. K 13117
prof. Mgr. Jiří Myslík, FAMU Praha
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. vedoucí K 13117
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, VUT Brno, FEKT
prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. K 13137
Ing. Jan Šimša, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i
Dr. Ing. Petr Vítek, Česká televize Praha
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. K 13117
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. VUT v Brně, FEKT
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. K 13117 - nový člen
Ing. Jan Kaiser, Ph.D., FOMEI, a.s. - nový člen
Ing. Michal Cifra, Ph.D., ÚFE AV ČR - nový člen

 

 

   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.