Oborová rada studijního oboru 2602V013 "Teoretická elektrotechnika"

Nová ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 8. 2. 2017 s platností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2019.

Předseda: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. vedoucí K 13131
Místopředseda: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. K 13117
Členové: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. K 13131
doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka K 13131
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. K 13117 a Státní zdravotní ústav v Praze
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. K 13137
prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. K 13117
prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, FAV
RNDr. Milan Paluš, DrSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Petr Pollák, CSc. K 13131
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. VŠCHT Praha
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., ÚFE AV ČR, zástupce ředitele - nový člen
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR - nový člen
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., Fyziolog. ústav AV ČR - nový člen

 

 
   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.