Oborová rada studijního oboru 2612V025 "Informatika a výpočetní technika"

Nová ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 8. 2. 2017 s platností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2019.

Předseda: prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. K 13136
Místopředseda: prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. K 13139
Členové: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ZČU Plzeň, FAV, Katedra informatiky a VT
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. Fakulta informatiky MU v Brně
prof. Dr. Ing. Jan Kybic vedoucí K 13133
prof. Ing. Jiří Matas, PhD. K 13133
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. vedoucí K 13136
doc. Ing. Radim Šára, Dr. Tech. K 13133 - nový člen
prof. Ing. Jiří Žára, CSc. vedoucí K 13139
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., AV ČR, UTIA - nový člen

 

 
   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.