Oborová rada studijního oboru 2612V042 "Řídicí technika a robotika"

Nová ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 8. 2. 2017 s platností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2019.

Předseda: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. vedoucí K 13135
Místopředseda: prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek K 13135
Členové: prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. ÚTIA AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. STU v Bratislavě, FCHPT
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. K 13135 a Honeywell HBT A&I, Praha
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. CIIRC ČVUT v Praze
doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D. K 13135
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. K 13135
doc. Ing. Michal Kvasnica, Ph.D. STU v Bratislavě, FCHPT
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. vedoucí K 13136
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. , K 13133 - nový člen
prof. Ing. Didier Henrion, Ph.D., K 13135 a University of Toulouse - nový člen
RNDr. Tomáš Tůma, Ph.D., FEI Czech republic, s.r.o. - nový člen
doc. Dr. techn. Dipl.-Ing. Stefan Ratschan, ÚI AV ČR, v.v.i. - nový člen
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., TU Košice - nový člen
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., TU Košice - nový člen

 

 

   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.