Oborová rada studijního oboru 3901V021 "Matematické inženýrství"

Nová ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 8. 2. 2017 s platností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2019.

Předseda: prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. vedoucí K 13101
Místopředseda: prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. K 13101
Členové: prof. RNDr. Jiří Adámek, DrSc. TU Braunschweig, Institut fuer Theoretische Informatik a FEL ČVUT
prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. K 13101
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc. K 13101
prof. RNDr. Josef Tkadlec, CSc. K 13101
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D., K 13133 - nový člen

 

 
   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.