ČeskyEnglish

Oborová rada studijního oboru 3902V035 "Umělá inteligence a biokybernetika"

Nová ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 8. 2. 2017 s platností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2019.

Předseda:  
Místopředseda:  
Členové: doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. ÚTIA AV ČR, v.v.i.
prof. Dr. Ing. Jan Kybic vedoucí K 13133
prof. Ing. Jiří Matas, PhD. K 13133
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. vedoucí K 13136
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. K 13136
doc. Boris Flach, Dr. rer. nat. habil. K13133 - nový člen
doc. Dr. Ing. Radim Šára K13133 - nový člen
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. K13131 - nový člen
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. K13131 - nový člen

 

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. února 2013 s platností od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2017.

Předseda: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. K 13133
Místopředseda:  
Členové: doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. ÚTIA AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. ÚTIA AV ČR, v.v.i.
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 1. LF UK v Praze a VFN, III. Interní klinika
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. K 13133
prof. Radim Jiroušek, DrSc. VŠE Praha, Fakulta managementu
Ing. Marcel Jiřina, DrSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
RNDr. Věra Kůrková, DrSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
prof. Dr. Ing. Jan Kybic vedoucí K 13133 (od 10.10.2013)
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. K 13133
prof. Ing. Jiří Matas, PhD. K 13133
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. vedoucí K 13136
prof. Ing. Josef Psutka, CSc. Západočeská univerzita Plzeň, FAV
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. vedoucí K 13135
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. K 13133
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. K 13117
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. K 13136 (od 10.10.2013)
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.