Oborová rada studijního oboru 3902V035 "Umělá inteligence a biokybernetika"

Nová ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 8. 2. 2017 s platností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2019.

Předseda: doc. Dr. Ing. Radim Šára K13133
Místopředseda: prof. Dr. Ing. Jan Kybic vedoucí K 13133
Členové: doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. ÚTIA AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Jiří Matas, PhD. K 13133
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. vedoucí K 13136
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. K 13136
doc. Boris Flach, Dr. rer. nat. habil. K13133 - nový člen
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. K13131 - nový člen
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. K13131 - nový člen

 

 
   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.