Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Nový způsob provádění zápisů studujících doktorandů na ZS 2017/2018

V souvislosti se změnou Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a vzniku Řádu doktorského studia se budou provádět zápisy stávajících studentů všech ročníků doktorského studia prezenční i kombinované formy FEL ČVUT v Praze na zimní semestr akademického roku 2017/2018 na oddělení pro vědu a výzkum na základě dodaných hodnocení za uplynulý semestr, tj. za LS 2016/2017.

Vyplněná hodnocení doplněná o vyjádření školitele, vedoucího pracoviště a předsedy oborové rady příslušného studijního oboru DSP odevzdají povinně všichni doktorandi, kteří studovali v uplynulém letním semestru 2016/2017, nejlépe prostřednictvím sekretariátu příslušné katedry, na oddělení pro vědu a výzkum FEL ČVUT v Praze nejpozději do 30. září 2017. Poté bude doktorandům proveden zápis na zimní semestr 2017/2018.

Použijte prosím formulář.

Nesplnění této studijní povinnosti je důvodem pro ukončení studia, dle čl. 22 odst. 4 a čl. 34 odst. 7b) Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.

 

V Praze 1. 7. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.