Způsob provádění zápisů studujících doktorandů na LS 2019/2020

V souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ) a Řádem doktorského studia na FEL se budou provádět zápisy stávajících studentů všech ročníků doktorského studia prezenční i kombinované formy FEL ČVUT v Praze na letní semestr akademického roku 2019/2020 na oddělení pro vědu a výzkum (OVV) na základě vyplněných hodnocení za uplynulý semestr, tj. za ZS 2019/2020, a to prostřednictvím aplikace BPM | Process Portal, stanovených časových lhůt v únoru 2020  .

Hodnocení jsou povinná pro všechny doktorandy/doktorandky, kteří studovali v uplynulém zimním semestru 2019/2020 a jsou platná po vyjádření školitele, vedoucího pracoviště a předsedy oborové rady příslušného studijního DSP, nejpozději do 26. února 2020. Poté budou doktorandi zapsáni na letní semestr 2019/2020.

Nesplnění této studijní povinnosti je důvodem pro ukončení studia, dle čl. 22 odst. 4 a čl. 34 odst. 7b) SZŘ.

V Praze 28. 1. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro DS a výzkum


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.