Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky
Telekomunikační technika Textile-based structures in electronic and communication engineering 31.01.2018
Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Katedra počítačů
Technická kybernetika Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security 28.02.2018 12.06.2019
Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Long-term Mobile Robot Autonomy in Changing Environments 29.03.2018
Mgr. Sherzod Tashpulatov, M.A., Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Liberalization of Electricity Supply Industry 14.09.2018
RNDr. Martin Bohata, Ph.D.
Katedra matematiky
Aplikovaná matematika Ordered Structures, Plichko Spaces, and Operator Algebras 29.10.2018 15.05.2019
Kristian Hengster-Movric, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
Technická kybernetika Recent advanced methods and results in distributed cooperative control 29.11.2018
Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat.
Katedra kybernetiky
Technická kybernetika Self-stabilized Groups of Micro Aerial Vehicles 21.03.2019
Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Learning to Play Large Sequential Games 30.04.2019
Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Equilibrium Computation in Dynamic Games 30.04.2019

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.