Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Mgr. Sherzod Tashpulatov, M.A., Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Liberalization of Electricity Supply Industry 14.09.2018
Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat.
Katedra kybernetiky
Technická kybernetika Self-stabilized Groups of Micro Aerial Vehicles 21.03.2019
Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Learning to Play Large Sequential Games 30.04.2019
Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Equilibrium Computation in Dynamic Games 30.04.2019
Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
Technická kybernetika Full Authority Vehicle Control Systems 28.08.2019
Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
FCHI VŠCHT v Praze
Radioelektronika Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images 12.12.2019

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.