Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Ing. Július Bemš, Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Energy and Economic Efficiency 07.12.2017
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky
Telekomunikační technika Textile-based structures in electronic and communication engineering 31.01.2018
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Model-based Software Test Automation 28.02.2018
Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Katedra počítačů
Technická kybernetika Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security 28.02.2018
RNDr. Daniel Průša, Ph.D.
Katedra kybernetiky
Technická kybernetika Methods for Structural Pattern Recognition: Complexity and Applications 27.03.2018
Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Long-term Mobile Robot Autonomy in Changing Environments 29.03.2018

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.