Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
Katedra matematiky
Aplikovaná matematika Quermass-interaction process – modifications, generalisations, new methods of statistical inference and applications 19.12.2016 08.11.2017
Ing. Mattia Butta, Ph.D.
Katedra měření
Měřicí technika Methods and Materials for Fluxgate Sensors 17.02.2017 08.11.2017
Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.
Katedra elektrotechnologie
Materiály a technologie pro elektrotechniku Spectroscopy of the Optical Absorption Edge of Solar Cell Materials 22.09.2017

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.