Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Mgr. Sherzod Tashpulatov, M.A., Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Liberalization of Electricity Supply Industry 14.09.2018
Kristian Hengster-Movric, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
Technická kybernetika Recent advanced methods and results in distributed cooperative control 29.11.2018 12.02.2020
Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat.
Katedra kybernetiky
Technická kybernetika Self-stabilized Groups of Micro Aerial Vehicles 21.03.2019
Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Learning to Play Large Sequential Games 30.04.2019
Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Equilibrium Computation in Dynamic Games 30.04.2019
Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
Technická kybernetika Full Authority Vehicle Control Systems 28.08.2019
Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Katedra radioelektroniky
Radioelektronika Applications of high-speed camera systems 29.11.2019 10.06.2020 od 13:00 hodin, posluchárna T2:D3-209
Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
FCHI VŠCHT v Praze
Radioelektronika Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images 12.12.2019

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.