ČeskyEnglish

Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
Katedra teorie obvodů
teoretická elektrotechnika Advances in Signal Processing Techniques for (Not Only) EEG-EMG Coherence Analysis 24.11.2016 11.10.2017 od 13:00 hodin, posluchárna T2:D3-209
RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
Katedra matematiky
Aplikovaná matematika Quermass-interaction process – modifications, generalisations, new methods of statistical inference and applications 19.12.2016
Ing. Mattia Butta, Ph.D.
Katedra měření
Měřicí technika Methods and Materials for Fluxgate Sensors 17.02.2017
Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.
Katedra elektrotechnologie
Materiály a technologie pro elektrotechniku Spectroscopy of the Optical Absorption Edge of Solar Cell Materials 22.09.2017

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.