Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.
Katedra elektrotechnologie
Materiály a technologie pro elektrotechniku Spectroscopy of the Optical Absorption Edge of Solar Cell Materials 22.09.2017
Ing. Július Bemš, Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Energy and Economic Efficiency 07.12.2017
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky
Telekomunikační technika Textile-based structures in electronic and communication engineering 31.01.2018
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Model-based Software Test Automation 28.02.2018
Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Katedra počítačů
Technická kybernetika Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security 28.02.2018

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.