Informace o řízení ke jmenování profesorem

S předloženými písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
OborZahájení řízeníVR FEL ČVUTVR ČVUTÚčinnost jmenování
doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
výpočetní technika a informatika 28.07.2017 14.03.2018 29.05.2018
doc. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
výpočetní technika a informatika 19.09.2017 14.02.2018 03.04.2018
doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technika 01.03.2018 13.06.2018
doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Katedra fyziky
aplikovaná fyzika 26.04.2018
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Katedra fyziky
aplikovaná fyzika 26.04.2018

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.