Informace o řízení ke jmenování profesorem

S předloženými písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
OborZahájení řízeníVR FEL ČVUTVR ČVUTÚčinnost jmenování
doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technika 01.03.2018 13.06.2018 23.10.2018
doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Katedra fyziky
aplikovaná fyzika 26.04.2018 10.10.2018 23.10.2018
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Katedra fyziky
aplikovaná fyzika 26.04.2018 12.12.2018 29.01.2019
doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Katedra počítačů
výpočetní technika a informatika 05.12.2018 15.05.2019 od 13:00 hodin, posluchárna T2:D3-209
doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Katedra kybernetiky
technická kybernetika 13.02.2019

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.