Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Informace o řízení ke jmenování profesorem

S předloženými písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
OborZahájení řízeníVR FEL ČVUTVR ČVUTÚčinnost jmenování
doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Katedra radioelektroniky
radioelektronika 29.03.2017 13.12.2017 17.01.2018
doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
výpočetní technika a informatika 28.07.2017 14.03.2018
doc. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
výpočetní technika a informatika 19.09.2017 14.02.2018
doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technika 01.03.2018

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.