Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
21.3.2019

MŠMT – INTER-ACTION – česko-bavorské projekty

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-ACTION VES19BAVORSKO pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 21. 3. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno:

„VES19 - BAVORSKO – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“,  v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
27.3.2019

MŠMT Vyhlášení 6. národní výzvy INTER-EUREKA LTE219

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb. 6. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 27. 3. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: INTER-EUREKA – 6. výzva – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na:  MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
5.4.2019

GAČR 2020

GA ČR vyhlásila veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programů GA-standardní projekty, GX – excelence v základním výzkumu EXPRO, GC – mezinárodní projekty a GJ – juniorské projekty.

Uzávěrka přijímání  návrhů projektů je 8. 4. 2019. 

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR v internetové on-line aplikaci.

Návrh projektu musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datové schránky s identifikátorem ntq92qs.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 5. 4. 2019 ve 12,00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách GA ČR: http://www.gacr.cz/ a Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
5.4.2019

MSMT-INERT ACTION LTAUSA19

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb. 3. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-ACTION LTAUSA19 pro podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 5. 4. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: LTAUSA19 - veřejná soutěž - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
11.4.2019

GA ČR – LA granty 2020

Rakouská agentura pro vědu / FWF a GA ČR vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu.

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR v internetové on-line aplikaci.

Uzávěrka přijímání  návrhů projektů je 12. 4. 2019. 

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR s identifikátorem „ntq92qs“.

Fakultní termín pro podání návrhu LA projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 11. 4. 2019 ve 12,00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách: GA ČR  a Alfrescu. 

weigelo@fel.cvut.cz
29.4.2019

MSMT Mobility 8J – Česko-rakouské výzkumné projekty s donou řešení 2020-2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2020 a 2021.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 29. 4. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva – Rakousko 2010-2021 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
27.6.2019

MŠMT Mobilita 8J – Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2020 a 2021.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 27. 6. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2020-2021 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.